xây dựng nếp sống văn minh đô thị

UBND phường Ngọc Lâm họp phân công nhiệm vụ đảm bảo TTĐT, VSMT tuyến phố Nguyễn Văn Cừ

Chiều ngày 09 tháng 8 năm 2019, UBND phường Ngọc Lâm tổ chức họp phân công thực hiện “Tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị” tuyến Nguyễn Văn Cừ.

Giao ban công tác QLĐT - TTXD - VSMT tháng 8/2019

Ngày 02 tháng 8 năm 2019, UBND phường Ngọc Lâm tổ chức hội nghị giao ban công tác QLĐT - TTXD - VSMT để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và triển khai một số nhiệm vụ trọng...

Hội LHPN Phường Ngọc Lâm ra mắt “Chi hội điểm thực hiện An toàn giao thông”!

Sáng ngày 05/6/2019, Tại nhà văn hóa phường Ngọc Lâm, Hội LHPN phường Ngọc Lâm tổ chức hội nghị ra mắt “Chi hội điểm thực hiện An toàn giao thông” và tuyên truyền tình hình an toàn giao thông trên...

Phường Ngọc Lâm: Sơ kết thực hiện Chủ đề năm 2018 " Vì một Long biên xanh- sạch- đẹp" trên địa bàn phường 9 tháng đầu năm.

Chiều ngày 12 tháng 10 năm 2018, tại phòng họp tầng III, UBND phường Ngọc Lâm tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện Chủ đề năm 2018 " Vì một Long biên xanh- sạch- đẹp" trên địa bàn phường 9 tháng đầu...

Giao ban công tác QLĐT - TTXD - VSMT tháng 8/2018

Ngày 06 tháng 9 năm 2018, UBND phường Ngọc Lâm tổ chức hội nghị giao ban công tác QLĐT - TTXD - VSMT để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và triển khai một số nhiệm vụ trọng...

Giao ban công tác QLĐT - TTXD - VSMT tháng 7/2018

Ngày 27 tháng 7 năm 2018, UBND phường Ngọc Lâm tổ chức hội nghị giao ban công tác QLĐT - TTXD - VSMT để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và triển khai một số nhiệm vụ trọng...

Kế hoạch số 119/KH-UBND về việc tập trung lực lượng thực hiện tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Ngọc Lâm

Ngày 6/7/2018, UBND phường đã ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND về việc tập trung lực lượng thực hiện tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn...

Kế hoạch số 91/KH-UBND về việc tăng cường đôn đốc, kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về TTATGT, TTĐT, TTXD và VSMT

Ngày 10/04/2018, UBND phường đã ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND về việc Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng và...

Giao ban công tác QLĐT - TTXD - VSMT tháng 5/2018

Ngày 01 tháng 6 năm 2018, UBND phường Ngọc Lâm tổ chức hội nghị giao ban công tác QLĐT - TTXD - VSMT để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và triển khai một số nhiệm vụ trọng...

Phường Ngọc Lâm với kết quả bước đầu sau 3 tháng thực hiện chủ đề năm 2018 " Vì một Long Biên Xanh - Sạch - Đẹp "!

    Ngay sau khi Quận ủy Long Biên ban hành kế hoạch số 122-KH/QU ngày 25/1/2018 về việc thực hiện chủ đề năm 2018 "Vì một Long Biên Xanh – Sạch – Đẹp”, Đảng ủy phường Ngọc Lâm đã xây...

Kế hoạch số 56/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình số 03 - CTr/QU

Ngày 12/02/2018, UBND phường đã ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình số 03 - CTr/QU về “Tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảnh...

Kế hoạch số 47/KH-UBND về việc Xây dựng “phường văn minh đô thị”, “ tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị” phường Ngọc Lâm năm 2018

Ngày 29/01/2018, UBND phường đã ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND về việc Xây dựng “phường văn minh đô thị”, “ tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị” phường Ngọc Lâm năm 2018 Xem chi tiết ...

Kế hoạch số 18/KH-UBND về việc Tăng cường bảo đảm trật tự, trật tự an toàn xã hội, trật tự công cộng bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Ngày 15/01/2018, UBND phường đã ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND về việc Tăng cường bảo đảm trật tự, trật tự an toàn xã hội, trật tự công cộng bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 Xem chi...

Kế hoạch số 192/KH-UBND về việc Tăng cường công tác quản lý TTĐT, TTXD, đảm bảo ATGT, VSMT, cảnh quan đô thị trong dịp trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2018

Ngày 22/12/2017, UBND phường đã ban hành  Kế hoạch số 192/KH-UBND về việc Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, cảnh...

Giao ban công tác QLĐT - TTXD - VSMT tháng 01/2018

Ngày 24 tháng 01 năm 2018, UBND phường Ngọc Lâm tổ chức hội nghị giao ban công tác QLĐT - TTXD - VSMT để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 1 và triển khai một số nhiệm vụ trọng...

Giao ban công tác QLĐT - TTXD - VSMT tháng 11/2017

Ngày 01 tháng 12 năm 2017, UBND phường Ngọc Lâm tổ chức hội nghị giao ban công tác QLĐT - TTXD - VSMT để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và triển khai một số nhiệm vụ trọng...

Tập trung công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm TTĐT tuần 45/2017

Trong tuần 45/2017, UBND phường đã tăng cường ra quân xử lý các vi phạm về TTĐT, TTATGT

Giao ban công tác QLĐT - TTXD - VSMT tháng 10/2017

Ngày 26 tháng 10 năm 2017, UBND phường Ngọc Lâm tổ chức hội nghị giao ban công tác QLĐT - TTXD - VSMT để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và triển khai một số nhiệm vụ trọng...

Giao ban công tác QLĐT - TTXD - VSMT đánh giá kết quả thực hiện tháng 9/2017

Ngày 5 tháng 10 năm 2017, UBND phường Ngọc Lâm tổ chức hội nghị giao ban công tác QLĐT - TTXD - VSMT để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và triển khai một số nhiệm vụ trọng...

Giao ban công tác QLĐT - TTXD - VSMT đánh giá kết quả thực hiện tháng 8/2017

Ngày 7 tháng 9 năm 2017, UBND phường Ngọc Lâm tổ chức hội nghị giao ban công tác QLĐT - TTXD - VSMT để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm...