Văn bản hướng dẫn về thi đua khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
73/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn phường Ngọc Lâm 03/03/2017
23/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp bài viết về gương điển hình tiên tiến người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 2 năm 2017 20/02/2017
Đăng ký thi đua 2017 Đăng ký danh hiệu thi đua cá nhân năm 2017 17/02/2017
Đăng ký thi đua 2017 Đăng ký thi đua và hình thức khen thưởng tập thể năm 2017 17/02/2017
07/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp bài viết về gương điển hình tiên tiến người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 1 năm 2017 20/01/2017
17/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các cá nhân đạt danh hiệu " Lao động tiên tiến" phường Ngọc Lâm năm 2016 20/01/2017
11/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích trong phong trào thi đua và tổ dân phố văn hóa phường Ngọc Lâm năm 2016 11/01/2017
03/KH-UBND Kế hoạch triển khai và phát động cuộc thi " Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017" 06/01/2017
02/KH-HĐTĐKT Kế hoạch phát động phong trào thi đua đợt I năm 2017 ( Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2017) 05/01/2017
01/KH-HĐTĐKT Kế hoạch thực hiện công tác thi đua- khen thưởng năm 2017 04/01/2017
303/UBND-VP Công văn xét chọn "Người tốt-việc tốt" cấp phường năm 2014 và Sơ kết thi đua đợt I 05/08/2016
166/QĐ-UBND Quyết định Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021- Phường Ngọc Lâm 01/06/2016
84/TTr-UBND Về việc đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 27/05/2016
76/QĐ-UBND Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Chữ thập đỏ phường Ngọc Lâm, nhiệm kỳ 2009-2015 24/03/2016
16/Kh-UBND Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2016 25/01/2016
14/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng tổng kết hoạt động ban chỉ đạo 197 năm 2015 13/01/2016
507/QĐ-UBND QĐ về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Dân số - KHHGĐ phường Ngọc Lâm năm 2015 23/12/2015
505/QĐ-UBND QĐ về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội cựu TNXP phường Ngọc Lâm năm 2015 23/12/2015
543/UBND-VP Đề nghị Quân khen thưởng cán bộ, công chức bộ phận TN và TKQTTHC tháng 12/2015 11/12/2015
342/TTr-UBND Tờ trình đề nghị tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng tổng kết năm 2015 04/12/2015