Văn Bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
55/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động tháng 5 nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 của HĐND phường Ngọc Lâm 22/05/2017
54/BC-TTHĐND Báo cáo giám sát kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ III HĐND 15/05/2017
51/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động tháng 4 nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2017 22/04/2017
49/TB-HĐND Thông báo lịch trực tiếp công dân của đại biểu HĐND phường Ngọc Lâm quý II năm 2017 05/04/2017
48/KH-HĐND Kế hoạch giám sát kết quả giải quyết trả lời kiến nghị cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ III HĐND phường 04/04/2017
47/QĐ-HĐND Quyết định thành lập đoàn giám sát kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri trước trong và sau kỳ họp thứ III 04/04/2017
46/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động HĐND phường quý I phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2017 24/03/2017
45/KH-HĐND Kế hoạch giám sát công tác quản lý TTXD, TTĐT, VSMT 3 tháng đầu năm 03/03/2017
44/QĐ-UBND Quyết định thành lập đoàn giám sát về công tác quản lý TTXD,TTĐT,VSMT trên địa bàn phường 3 tháng đầu năm 03/03/2017
43/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động tháng 2 nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2017 20/02/2017
42/QĐ-UBND Quyết định thành lập đoàn giám sát việc thực hiện cải cách Hành chính năm 2017 13/02/2017
39/KH-HĐND Kế hoạch công tác của thường trực HĐND phường Ngọc Lâm năm 2017 24/01/2017
40/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động tháng 1 nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2017 24/01/2017