MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019!

Phong trào chống rác thải nhựa ở phường Thượng Thanh - quận Long Biên