tin tức khác

MTTQ phường Ngọc Lâm tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thỏa thuận lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND phường, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 14/04/2016 | 16:48  | Lượt xem: 396

Chiều ngày 14 tháng 4 năm 2016, tại phòng họp III cơ quan phường, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ phường Ngọc Lâm đã tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thỏa thuận lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND phường, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường cùng đại diện Ủy ban bầu cử, thường trực HĐND, UBND phường, Ban thường trực ủy ban MTTQ phường và đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của MTTQ phường.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường đã báo cáo tình hình và kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử. Theo đó, thực hiện bước bốn của quy trình hiệp thương Uỷ ban MTTQ phường đã xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Hướng dẫn các đơn vị, cơ quan, tổ chức, TDP có người ứng cử để tổ chức hội nghị tại TDP. MTTQ phối hợp với UBND phường triệu tập, chủ trì và tổ chức hội nghị. Công tác phối hợp đảm bảo rõ người, rõ trách nhiệm. Công tác chuẩn bị và các bước tiến hành được thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn của UB MTTQ Thành phố, UB MTTQ quận. Thời gian tổ chức các hội nghị đảm bảo theo quy định từ 24/3 đến hết ngày 3/4/2016. Tổng số có 49 người ứng cử đại biểu HĐND phường được lấy ý kiến cử tri đánh giá, tín nhiệm, trong đó: 47/49 người có số tín nhiệm đạt 100%; 1/49 người có số tín nhiệm đạt 98,2%; 1/49 người có số tín nhiệm đạt 95%; không có vụ việc phải xem xét do cử tri nêu; không có đơn thư phản ánh của nhân dân về các ứng cử viên. 100% các ứng cử viên đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND phường, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng thời báo cáo danh sách những người ứng cử có đơn xin rút không tham gia ứng cử đại biểu HĐND phường; báo cáo dự kiến danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND phường để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn.

Tại hội nghị các ý kiến phát biểu thảo đã nhất trí với đánh giá việc thực hiện bước bốn quy trình hiệp thương. Nội dung báo cáo và các tài liệu được chuẩn bị chu đáo..…Sau khi thảo luận, xem xét, 100% đại biểu dự hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã thống nhất biểu quyết không đưa vào danh sách ứng cử đại biểu HĐND phường 2 người; biểu quyết nhất trí thống nhất danh sách 47 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường  gửi biên bản hội nghị kèm theo danh sách những người đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND phường đến TTHĐND – UBND – UBMTTQ – UBBC quận và phường theo quy định. Thống nhất với Ủy ban bầu cử phường xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị để các ứng cử viên báo cáo chương trình hành động trước cử tri tại các đơn vị bầu cử. Đồng thời tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nội dung liên quan đến bầu cử.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã nhất trí thông qua 100%