tin tức khác

UBND phường Ngọc Lâm tổ chức kiểm điểm đánh giá phân loại cán bộ, công chức, lao động hợp đồng tháng 03/2016
Ngày đăng 26/03/2016 | 09:33  | Lượt xem: 303

Sáng và chiều ngày 24/03/2016, tại Hội trường Phòng họp II, khối Văn hóa xã hội và Kinh tế đô thị tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ công chức (CBCC), viên chức (VC), lao động hợp đồng (LĐHĐ) tháng 03 năm 2016.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – Phó bí thư thường trực Đảng ủy- Phó chủ tịch UBND phụ trách khối VHXH; đồng chí Lê Mạnh Tùng – PCT UBND phụ trách khối KTĐT, cùng có các đồng chí CBCC, VC, LĐHĐ khối VHXH và khối KTĐT.

Với mục đích đánh giá cán bộ, công chức, lao động hợp đồng nhằm giúp phát hiện những ưu điểm, khuyết điểm về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của từng cán bộ, công chức, lao động hợp đồng cơ quan trong tháng.

Tại hội nghị từng đồng chí đọc bản tự đánh giá của bản thân, tự chấm điểm và nhận mức xếp loại, các đồng chí dự hội nghị nhận xét cho từng đồng chí. Đồng chí Phó chủ tịch phụ trách các khối thống nhất kết luận xếp loại đánh giá đối với từng đồng chí.

Cũng tại hội nghị 2 đồng chí lãnh đạo phụ trách khối đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2016 như sau: tập trung vào xây dựng vị trí việc làm của từng đồng chí theo đúng kế hoạch số 03-KH/BCN ngày 18/3/2016 của Ban chủ nhiệm Chương trình 02-Ctr/Qu theo đúng tiến độ và qui định; Phối kết hợp với Hội Chữ thập đỏ, Hội Liên hiệp phụ nữ phường tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2016-2021; Tập trung tham mưu báo cáo quý I/2016; Khắc phục các tồn tại qua đợt kiểm tra công vụ của Quận, phường; Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch số 01 và thông báo 02 của Ủy ban bầu cử phường theo chỉ đạo của Quận.

Hội nghị đánh giá cán bộ, công chức, lao động hợp đồng phường tháng 03/2016 đã đánh giá đúng chất lượng của mỗi đồng chí trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao để quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng những tháng tiếp theo. Kết quả đánh giá cán bộ công chức, lao động hợp đồng khối VHXH tháng 3/2016 có 18 đồng chí Hoàn thành tốt nhiệm vụ, 1 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ; khối KTĐT có 14 đồng chí Hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đồng chí nào không hoàn thành nhiệm vụ.