tin tức khác

UBND phường Ngọc Lâm tổ chức giao ban Ban biên tập tin bài tuần 3/2016
Ngày đăng 19/01/2016 | 17:29  | Lượt xem: 182

8h30 ngày 19/01/2016, tại phòng họp II, UBND phường tổ chức giao ban Ban biên tập tuần 3 để đánh giá kết quả thực hiện tuần 1+2 và định hướng tin bài tuần 3/2016

Dự và chủ trì giao ban có Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – phó bí thư thường trực Đảng ủy – PCT UBND phường - Trưởng Ban Ban biên tập và thành viên trong Ban biên tập.

Thực hiện công văn số 85/UBND-VHTT ngày 18/1/2015 của UBND quận Long Biên về việc tăng cường công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng, tiếp tục thực hiện quyết định số 44-QĐ/ ĐU ngày 13/08/2015 của Đảng Ủy phường về việc kiện toàn Ban biên tập tin, bài phường Ngọc Lâm, UBND phường đã tổ chức giao ban Ban biên tập tin bài tuần 3/2016 nhằm đánh giá kết quả, chất lượng viết tin bài tuần 1+2 và định hướng nội dung cụ thể viết tin bài tuần 3/2016. Tại cuộc giao ban, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết - trưởng ban biên tập đã đánh giá kết quả viết tin bài tuần 1+2, trong tuần 1 và 2 các đồng chí được phân công theo định hướng tin bài chưa quan tâm viết tin bài, còn một số tin bài chậm tiến độ và chưa viết. Theo định hướng, trong tuần 1 đã có 3 bài viết, tuần 2 có 4 bài viết được đăng trên cổng TTĐT  phường; Qua ý kiến đóng góp của các thành viên trong ban biên tập đồng chí Nguyễn Thị Tuyết - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy - trưởng ban biên tập kết luận chỉ đạo các nội dung cụ thể như sau: Nhắc nhở một số đồng chí có trong phân công nhưng chưa thực hiện viết tin bài và đề nghị các đồng chí có tên trong định hướng thực hiện nghiêm túc việc viết tin, bài trong tuần 3/2016, các buổi giao ban sau đề nghị Văn phòng UBND phường mời thêm các thành phần trong định hướng tin bài tham gia giao ban để đánh giá kết quả thực hiện; Căn cứ theo lịch công tác của thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ  phường định hướng 08 tin, bài và 02 bài chuyên sâu; xây dựng kế hoạch ĐTT tuần 3/2016 bám sát nhiệm vụ quận và tình hình phường. Đôn đốc tin bài các cộng tác viên tại các TDP, quan tâm tin bài của các đơn vị hiệp quản.

Các Đ/c thành viên Ban biên tập phường Ngọc Lâm