tin tức khác

UBND phường Ngọc Lâm tổ chức giao ban Ban biên tập tin bài tuần 50
Ngày đăng 16/12/2015 | 16:54  | Lượt xem: 153

8h30 ngày 14/12/2015, tại PH III, UBND phường tổ chức giao ban Ban biên tập để đánh giá kết quả thực hiện tuần 48, 49 và định hướng tin bài tuần 50

Dự và chủ trì giao ban có Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – phó bí thư thường trực Đảng ủy – PCT UBND phường - Trưởng Ban Ban biên tập và thành viên trong Ban biên tập.

Để chuẩn bị cho việc đánh giá các tiêu chí trong việc công nhận cơ quan điện tử cấp phường vào ngày 18/12/2015, tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Tuyết - Trưởng Ban biên tập đã tổ chức giao ban Ban biên tập tin bài tuần 50 nhằm đánh giá kết quả, chất lượng viết tin bài tuần 48, 49 và định hướng nội dung cụ thể viết tin bài tuần 50. Theo định hướng, trong tuần 49 đã có 3 bài viết được đăng trên cổng TTĐT  phường, 04 bài chưa viết, 1 bài đang chờ duyệt theo định hướng. Bên cạnh đó, việc viết tin, bài theo định hướng tuần 48, 49 còn có nội dung hạn chế như: Đoàn thanh niên, bộ phận VHTT vẫn chưa quan tâm viết tin bài, thời gian đăng tải chưa đảm bảo, đề nghị Đoàn thanh niên, bộ phận Văn hóa thông tin quan tâm hơn nữa đến công tác viết tin bài, lưu ý đến thời gian, tiến độ. Qua ý kiến đóng góp của các thành viên trong ban biên tập đồng chí Nguyễn Thị Tuyết - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy - trưởng ban biên tập kết luận chỉ đạo các nội dung cụ thể như sau: Nhắc nhở một số đồng chí có trong phân công nhưng chưa thực hiện viết tin bài và đề nghị các đồng chí có tên trong định hướng thực hiện nghiêm túc việc viết tin, bài trong tuần 50; Với các nhiệm vụ năm của các bộ phận chuyên môn, các ngành đoàn thể tập trung vào viết các bài chuyên sâu để tăng số lượng tin bài trên cổng thông tin của phường. Căn cứ theo lịch công tác của thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ  phường định hướng 7 tin, bài và 03 bài chuyên sâu; xây dựng kế hoạch ĐTT tuần 50 bám sát nhiệm vụ quận và tình hình phường. Đôn đốc tin bài các cộng tác viên tại các TDP. Phấn đấu, hoàn thiện các nội dung và chuẩn bị tốt để đón đoàn kiểm tra công nhận cơ quan điện tử của quận đối với Phường.

Ảnh: Giao ban Ban biên tập thông tin tháng 12