tin tức khác

Phường Ngọc Lâm tổ chức thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 12/2015
Ngày đăng 07/12/2015 | 16:46  | Lượt xem: 153

7 giờ 30 phút sáng thứ hai, ngày 7/12/2015 tại sân trụ sở phường, Phường Ngọc Lâm tổ chức lễ chào cờ sáng thứ hai của tháng 12.

Dự lễ chào cờ có toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc tại cơ quan phường Ngọc Lâm. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường chủ trì buổi lễ.

Sau bài hát Quốc ca, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Minh – Công chức văn phòng thống kê- Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng phường thông báo kết quả đánh giá cán bộ, công chức, lao động hợp đồng cơ quan. Trong tháng, khối Đảng –đoàn thể đánh giá 8 đồng chí, cả 8 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, khối chính quyền tổng số 36 đồng chí được đánh giá, kết quả 2 đồng chí Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND đề xuất quận xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 1 đồng chí Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 33 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cuối cùng, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn- Bí thư Đảng ủy phường đã tuyên dương khen thưởng dưới cờ đồng chí Trần Hồng Việt – Công chức văn phòng thống kê- chuyên trách 1 cửa- Cán bộ số 1 tiếp tục trong tháng 12 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tiếp theo, đồng chí đã triển khai một số công việc của cơ quan trong tháng 12. Đồng chí cũng đề nghị các ban, ngành, đoàn thể phường thực hiện nghiêm túc công văn số 2557/UBND-NV ngày 4/12/2015 của UBND quận Long Biên về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ công chức viên chức, lao động hợp đồng năm 2015 và phê bình các đồng chí trong thông báo số 53-TB/QU ngày 1/12/2015 của Quận ủy Long Biên về Thông báo phê bình các cá nhân vi phạm chế độ hội họp, đồng chí cũng gửi lời chúc đến toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên một tuần, một tháng làm việc đạt nhiều kết quả.

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy phường tuyên dương cờ

đồng chí Trần Hồng Việt – Công chức văn phòng thống kê - Cán bộ số 1 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Toàn cảnh nghi lễ chào cờ và hát Quốc ca đầu tháng 12