tin tức khác

Giao ban Ban Biên tập thông tin phường mở rộng tuần 40
Ngày đăng 02/10/2018 | 12:17  | Lượt xem: 235

Sáng ngày 01/10/2018, tại phòng họp II, ban Biên tập tin bài phường đã tổ chức họp giao ban để đánh giá hoạt động viết tin, bài tháng 9, kết quả thực hiện nhiệm vụ tuần 39, định hướng tin bài tuần tuần 40 và tin bài chuyên sâu tháng 10 năm 2018.

      Dự và chủ trì hội nghị có Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – Phó bí thư thường trực Đảng ủy - Trưởng ban biên tập phường và các đồng chí là thành viên ban biên tập, các đồng chí cán bộ, công chức liên quan.

      Hội nghị đã được nghe đồng chí Trưởng ban biên tập đánh giá kết quả hoạt động tin, bài đăng trên cổng thông tin điện tử Quận trong tháng 9 và kết quả thực hiện theo định hướng của BBT phường tuần 39/2018, đánh giá rõ những ưu điểm, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các bộ phận, cá nhân trong việc viết tin bài và cập nhật tin bài trên cổng thông tin điện tử quận, phường. Theo đó, trong tháng 9, đã có 3 bài chuyên sâu, 4 tin bài hoạt động được đăng cổng quận, không có tin bị trả về; Trên cổng thông tin điện tử phường có: 26 tin bài hoạt động và 3 tin bài chuyên sâu đăng cổng thông tin điện tử phường. Số tin, bài được đăng trong tháng 9 cơ bản đã đảm bảo tiêu chí thực hiện mô hình cơ quan điện tử trong tháng và phường Ngọc Lâm là 1 trong 5 phường đứng đầu quận về số lượng tin bài. Mặc dù vậy, qua kiểm soát theo định hướng hàng tuần của BBT vẫn còn chuyên mục chưa được cập nhập đầy đủ, việc đăng tải định hướng tin bài còn chậm như tuần 34, 35; còn cá nhân chưa viết tin bài theo đúng định hướng.

          Qua 06 ý kiến trao đổi, đồng chí Trưởng BBT phường thống nhất và kết luận các nội dung. Căn cứ theo lịch công tác của thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ  phường định hướng tin bài tuần 40  và tin bài chuyên sâu tháng 10 gồm  09 tin hoạt động, 10 bài chuyên sâu, quan tâm viết về gương NT-VT, sơ kết các nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng... trong tháng 10 yêu cầu đồng chí Nguyễn Thị Hạnh- CC Văn hóa thông tin bám sát các nhiệm vụ quận và tình hình địa phương đăng tải các bài viết trong mục thông tin tuyên truyền đúng thời điểm diễn ra ngày lễ, quan tâm các nội dung tuyên truyền kỉ niệm 15 năm thành lập quận. Đồng chí Ngô Thị Tâm- Bí thư ĐTN, thành viên BBT tiếp nhận thanh quyết toán chế độ tin bài chuyên sâu của phường, kinh phí tin bài từ Quận chuyển về. Thường xuyên cập nhập các nội dung trong chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng chí Trần Mạnh Cường – Cán bộ công nghệ thông tin phường rà soát lại các ngăn thư mục, tin bài theo đúng tiêu chí Cổng thông tin điện tử Quận, phường báo cáo với Trưởng BBT xong trước 5/10 để kịp thời điều chỉnh thực hiện theo tiêu chí. Đề nghị các cá nhân chưa viết tin, bài cần quan tâm viết và đăng tải; Yêu cầu các đồng chí là thành viên BBT đôn đốc, nhắc nhở các đồng chí trong bộ phận, đoàn thể, tổ dân phố viết bài đúng định hướng tuần.

Các đồng chí dự họp Ban biên tập tin bài mở rộng