tin tức khác

Ban Biên tập phường giao ban định hướng tháng 9

Ngày đăng 12/09/2018 | 02:58  | Lượt xem: 267
Dự và chủ trì hội nghị có Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – Phó bí thư thường trực Đảng ủy - Trưởng ban biên tập phường và các đồng chí là thành viên ban biên tập.

Phường Ngọc Lâm tổ chức Nghi lễ chào cờ tháng 9 năm 2018

Ngày đăng 04/09/2018 | 02:52  | Lượt xem: 272
Đúng 8h00 sáng ngày 04/9/2018, cán bộ, công chức, lao động hợp đồng Cơ quan phường Ngọc Lâm thực hiện nghi lễ chào cờ và hát Quốc ca tháng 9/2018

Ban Biên tập phường giao ban định hướng tháng 8

Ngày đăng 13/08/2018 | 05:10  | Lượt xem: 2351
Sáng ngày 13/08/2018, tại phòng họp II, ban Biên tập tin bài phường đã tổ chức họp giao ban để đánh giá hoạt động viết tin, bài tháng 7 tháng, kết quả thực hiện nhiệm vụ tuần 32, định hướng tin bài...

Phường Ngọc Lâm tổ chức Nghi lễ chào cờ tháng 8 năm 2018

Ngày đăng 07/08/2018 | 10:46  | Lượt xem: 2188
Đúng 8h00 sáng ngày 06/08/2018, cán bộ, công chức, lao động hợp đồng Cơ quan phường Ngọc Lâm thực hiện nghi lễ chào cờ và hát Quốc ca tháng 8/2018

Phường Ngọc Lâm tổ chức Nghi lễ chào cờ tháng 7 năm 2018

Ngày đăng 02/07/2018 | 03:20  | Lượt xem: 2040
Đúng 8h00 sáng ngày 02/07/2018, cán bộ, công chức, lao động hợp đồng Cơ quan phường Ngọc Lâm thực hiện nghi lễ chào cờ và hát Quốc ca tháng 7/2018

Phường Ngọc Lâm tổ chức Nghi lễ chào cờ tháng 6 năm 2018

Ngày đăng 04/06/2018 | 04:37  | Lượt xem: 1387
Đúng 7h45 sáng ngày 04/06/2018, cán bộ, công chức, lao động hợp đồng Cơ quan phường Ngọc Lâm thực hiện nghi lễ chào cờ và hát Quốc ca tháng 6/2018

Ban biên tập tin bài phường giao ban tháng 5 năm 2018

Ngày đăng 08/05/2018 | 05:13  | Lượt xem: 528
Sáng ngày 07/5/2018, Ban biên tập tin bài phường đã tiến hành họp giao ban Ban biên tập mở rộng tháng 5 để đánh giá kết quả viết tin bài tuần 18, định hướng tin bài tuần 19 và tin bài chuyên sâu...

Phường Ngọc Lâm tổ chức Nghi lễ chào cờ tháng 5 năm 2018

Ngày đăng 07/05/2018 | 04:45  | Lượt xem: 1096
Đúng 8h00 sáng ngày 07/05/2018, cán bộ, công chức, lao động hợp đồng Cơ quan phường Ngọc Lâm thực hiện nghi lễ chào cờ và hát Quốc ca tháng 5/2018

Phường Ngọc Lâm tổ chức Nghi lễ chào cờ tháng 4 năm 2018

Ngày đăng 02/04/2018 | 03:21  | Lượt xem: 462
Đúng 8h00 sáng ngày 02/04/2018, cán bộ, công chức, lao động hợp đồng Cơ quan phường Ngọc Lâm thực hiện nghi lễ chào cờ và hát Quốc ca tháng 4/2018

Phường Ngọc Lâm tổ chức Nghi lễ chào cờ tháng 3 năm 2018

Ngày đăng 07/03/2018 | 10:36  | Lượt xem: 327
Đúng 8h00 sáng ngày 06/03/2018, cán bộ, công chức, lao động hợp đồng Cơ quan phường Ngọc Lâm thực hiện nghi lễ chào cờ và hát Quốc ca tháng 3/2018

Giao ban Ban Biên tập thông tin phường tháng 3 năm 2018

Ngày đăng 06/03/2018 | 06:36  | Lượt xem: 295
Sáng ngày 06/3/2018, tại phòng họp II, ban Biên tập tin bài phường đã tổ chức họp giao ban Ban biên tập mở rộng để đánh giá hoạt động viết tin, bài tháng 02, kết quả thực hiện nhiệm vụ tuần 9, định...

Giao ban Ban Biên tập thông tin phường tuần 6 năm 2018

Ngày đăng 12/02/2018 | 11:06  | Lượt xem: 361
Sáng ngày 12/02/2018, tại phòng họp II, ban Biên tập tin bài phường đã tổ chức họp giao ban để đánh giá hoạt động viết tin, bài tháng 01, kết quả thực hiện nhiệm vụ tuần 6, định hướng tin bài tuần...

Phường Ngọc Lâm tổ chức thực hiện nghi lễ chào cờ đầu tiên của năm 2018

Ngày đăng 02/01/2018 | 05:02  | Lượt xem: 367
.Sáng ngày 2/1/2018, tại sân trụ sở Đảng ủy- HĐND- UBND phường, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng phường đã tổ chức lễ chào cờ tháng 1/2018. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Quận...

Giao ban Ban Biên tập thông tin phường tuần 51

Ngày đăng 18/12/2017 | 03:49  | Lượt xem: 267
Sáng ngày 18/12/2017, tại phòng họp II, ban Biên tập tin bài phường đã tổ chức họp giao ban để đánh giá hoạt động viết tin, bài tháng 11, kết quả Quận về kiểm tra mô hình cơ quan điện tử, kết quả...

Phường Ngọc Lâm tổ chức Nghi lễ chào cờ tháng 12 năm 2017

Ngày đăng 04/12/2017 | 11:10  | Lượt xem: 322
Đúng 7h30 sáng ngày 04/12/2017, cán bộ, công chức, lao động hợp đồng Cơ quan phường Ngọc Lâm thực hiện nghi lễ chào cờ và hát Quốc ca tháng 12/2017

Giao ban Ban Biên tập thông tin phường tuần 47

Ngày đăng 21/11/2017 | 08:58  | Lượt xem: 243
Chiều ngày 20/11/2017, tại phòng họp II, ban Biên tập tin bài phường đã tổ chức họp giao ban để đánh giá hoạt động viết tin, bài năm 2017, kết quả thực hiện nhiệm vụ tuần 46, định hướng tin bài...

Phường Ngọc Lâm tổ chức Nghi lễ chào cờ tháng 11 năm 2017

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:58  | Lượt xem: 337
Đúng 7h30 sáng ngày 06/11/2017, cán bộ, công chức, lao động hợp đồng Cơ quan phường Ngọc Lâm thực hiện nghi lễ chào cờ và hát Quốc ca tháng 11/2017

Giao ban Ban Biên tập thông tin phường tuần 41

Ngày đăng 09/10/2017 | 02:45  | Lượt xem: 316
Sáng ngày 9/10/2017, tại phòng họp II, ban Biên tập tin bài phường đã tổ chức họp giao ban để đánh giá hoạt động viết tin, bài 09 tháng đầu năm, kết quả thực hiện nhiệm vụ tuần 40, định hướng tin...

Phường Ngọc Lâm tổ chức Nghi lễ chào cờ tháng 10 năm 2017

Ngày đăng 02/10/2017 | 04:19  | Lượt xem: 343
Đúng 7h30 sáng ngày 02/10/2017, cán bộ, công chức, lao động hợp đồng Cơ quan phường Ngọc Lâm thực hiện nghi lễ chào cờ và hát Quốc ca tháng 10/2017

Giao ban Ban Biên tập thông tin phường tuần 39

Ngày đăng 25/09/2017 | 05:09  | Lượt xem: 290
Chiều ngày 25/9/2017, tại phòng họp II, ban Biên tập tin bài phường đã tổ chức họp giao ban để đánh giá hoạt động viết tin, bài tháng 9, kết quả thực hiện nhiệm vụ tuần 38, định hướng tin bài tuần...