Tin tức - sự kiện - nổi bật

Đảng ủy phường Ngọc Lâm tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 35 - CT/TW của Bộ Chính trị, các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10!
Ngày đăng 31/08/2019 | 10:48  | Lượt xem: 54

Ngày 31/8/2019, Đảng ủy phường Ngọc Lâm tổ chức hội nghị Thông báo kết quả hội nghị Trung ương X (Khóa XII); Học tập, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và Triển khai kế hoạch số 166-KH/ĐU của Đảng ủy về “Tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc tiến tới Đại Hội Đảng bộ phường Ngọc Lâm khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020- 2025”

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng Phạm Ngọc – giảng viên cao cấp, Trưởng phòng Giáo dục Lý luận Chính trị - Ban tuyên giáo thành uỷ Hà Nội. Hội nghị được tổ chức cả ngày 31/8/2019 cho toàn thể các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, trưởng, phó các ban ngành đoàn thể phường. Cán bộ công chức, lao động hợp đồng cơ quan phường. Các đồng chí bí thư, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng cựu chiến binh, chi hội trưởng phụ nữ, bí thư chi đoàn các tổ dân phố và đảng viên toàn Đảng bộ phường.

Tại hội nghị, đồng chí Báo cáo viên đã quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, các nội dung hội nghị Trung ương 10, khóa XII và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, công tác chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy đảng triển khai nghiêm túc công tác chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, coi đây là việc làm quan trọng, khởi động cho quá trình đại hội, là nhiệm vụ xuyên suốt đến năm 2020. Chú trọng lãnh đạo công tác chuẩn bị nhân sự gắn với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Cấp ủy, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, nắm chắc nội dung Chỉ thị 35-CT/TW, tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các chủ trương, định hướng lớn trong tổng kết nghị quyết đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ, nhất là các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp.

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường yêu cầu cấp chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường tiếp tục nghiên cứu, tuyên truyền, bám sát tình hình thực tiễn để chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị 35 tới đảng viên. Cũng tại hội nghị thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ phường, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Ngọc Lâm lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo kế hoạch đề ra, Đảng bộ phường dự kiến Đại hội chi bộ làm điểm sẽ tổ chức trong tháng 1/2020. Đại hội các chi bộ trực thuộc sẽ tổ chức xong trước 20/3/2020 và Đại hội đại biểu Đảng bộ phường dự kiến tổ chức vào tháng 5/2020./.

*Một số hình ảnh của hội nghị: