Tin tức - sự kiện - nổi bật

UBND phường Ngọc Lâm triển khai hội nghị kiểm điểm tiến độ thu ngân sách trên địa bàn phường 9 tháng đầu năm 2015
Ngày đăng 26/10/2015 | 18:13  | Lượt xem: 235

14h ngày 24/10/2015, tại phòng họp III – UBND phường Ngọc Lâm, đã tổ chức Hội nghị Kiểm điểm tiến độ thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2015 trên địa bàn phường Ngọc Lâm.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Huy Chiến - Thường vụ Quận ủy (TVQU), PCT UBND quận; Lãnh đạo phòng TCKH quận, phòng  Kinh tế quận, Chi cục thuế quận Long Biên, đại diện đội quản lý thị trường số 16; đại diện UBND phường gồm có: đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Quận ủy viên - Bí thư Đảng úy phường, đồng chí Nguyễn Thế Tuấn - PBT - CT UBND phường, thường trực HĐND, thường trực UBMTTQ  và các thành viên trong Hội đồng tư vấn thuế phường. Đồng chí Đỗ Huy Chiến - TVQU, PCT UBND quận chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Tùng - PCT UBND phường - CT Hội đồng tư vấn thuế phường trình bày báo cáo tiến độ thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2015. Trong 9 tháng đầu năm 2015, một số chỉ tiêu đã đạt và vượt so với kế hoạch năm như chỉ tiêu thu Phí và lệ phí, lệ phí trước bạ, hoa lợi công sản tuy nhiên duy chỉ có sắc thuế ngoài quốc doanh (NQD)chưa  đạt  so với KH  năm đã đề ra, tính đến hết tháng 9/2015 mới đạt 67%. Nhận thức được tình hình rất khó khăn trong công tác triển khai thu thuế NQD của năm 2015. Nên ngay từ đầu quý I UBND phường  đã chủ động phối hợp với Chi cục thuế quận Long Biên tổ chức tuyên tuyền Luật thuế số 71/2014/QH về sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và Thông tư số 92 của Bộ tài chính về hướng dẫn phương thức thu thuế đến các hộ kinh doanh trên địa bàn; đồng thời thực hiện công khai thông tin cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; thành lập các tổ công tác đôn đốc thu nộp thuế NQD.

Thông qua đánh giá và ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự hội nghị, đồng chí Đỗ Huy Chiến - chủ trì hội nghị kết luận:

- Công tác thu ngân sách năm 2015 của phường còn gặp khó khăn do kế hoạch chỉ tiêu giao thu ngân sách đầu năm cao, nền kinh tế trên toàn cầu vẫn  gặp nhiều khó khăn, sức mua giảm; do chính sách thuế năm 2015 có sự thay đổi nên vấp phải sự không đồng thuận từ các hộ kinh doanh.

- UBND phường Ngọc Lâm đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai tuyên truyền các luật thuế mới đến các hộ kinh doanh trên địa bàn cũng như chủ động trong công tác thu ngân sách, có nhiều giải pháp, vận dụng sáng tạo khi sử dụng cả hệ thống chính trị vào cuộc; chủ động xây dựng lịch tuyên truyên, đôn đốc, vận động các hộ kinh doanh thu nộp thuế vào NSNN trong quý III năm 2015.

- Tuy nhiên sự phối hợp giữa Chi cục thuế quận, UBND phường Ngọc Lâm và các cơ quan chức năng trong vận dụng Quy chế phối hợp, Quy chế dân chủ trong công tác thuế chưa đồng nhất; việc triển khai các điểm thu trên địa bàn  phường không đạt được hiệu quả như mong muốn, số hộ kinh doanh đến nộp thuế tại các điểm thu còn quá hạn chế cụ thể chỉ đạt khoảng 1- 2%.

Vì vậy đồng chí Đỗ Huy Chiến - Thường vụ Quận ủy, PCT UBND quận yêu cầu UBND phường tự xây dựng các giải pháp sao cho phù hợp với địa bàn phường như:

- Rà soát lại các nguồn thu trên địa bàn phường: căn cứ vào danh sách hộ kinh doanh đang quản lý rà soát lại doanh thu của từng hộ, phân loại ngành nghề kinh doanh để có giải pháp cụ thể.

- Xây dựng kế hoạch và giải pháp thu theo từng nhóm đối tượng hộ kinh doanh như: các hộ kinh doanh tại địa bàn chợ; hộ kinh doanh tại các tổ dân phố; hộ kinh doanh có điều kiện như Karaoke, nhà nghỉ … và hộ trây ì, chống đối trên địa bàn phường.

- Yêu cầu UBND phường tiếp tục chủ động trong công tác đôn đốc các hộ kinh doanh chấp hành tốt chính sách thuế nộp thuế vào NSNN, đồng thời tiến hành rà soát mức doanh thu đối với ngành hàng ăn uống, Karaoke … trong tháng 11. Đối với những hộ kinh doanh gặp khó khăn có thể giữ nguyên doanh thu hoặc có thể điều chỉnh giảm sao cho phù hợp với điều kiện của hộ kinh doanh.

- Đối với các hộ kinh doanh tại địa bàn chợ, UBND phường phối hợp với phòng Kinh tế quận triển khai theo phương án của phòng Kinh tế.

- UBND phường tiếp tục phối hợp với Chi cục thuế quận Long Biên triển khai đôn đốc các hộ kinh doanh có điều kiện thu nộp thuế vào NSNN, báo cáo UBND quận trong tháng 10 năm 2015.

- UBND phường chủ động xây dựng kế hoạch cưỡng chế  thuế đối với các hộ trây ì, chống đối và báo cáo UBND quận trước ngày 05/11/2015.

- Giao phòng Tài chính-kế hoạch quận điều chỉnh phương án thu thuế NQD; chủ trì điều chỉnh Quy chế phối hợp và Quy chế dân chủ trong công tác thuế cho phù hợp với thực tế

- Giao Chi cục thuế quận Long Biên chủ động tham mưu, thành lập tổ công tác liên ngành trong công tác cưỡng chế thuế, xây dựng quy chế hoạt động đối với tổ công tác; thiết lập danh sách đối với tất cả các hộ kinh doanh có điều kiện trên địa bàn toàn quận.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Đồng chí Nguyễn Thế Tuấn - Chủ tịch UBND phát biểu tại hội nghị