Tin mới nhất

Phường Ngọc Lâm triển khai bình xét “Gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, năm 2019
Ngày đăng 07/09/2019 | 08:56  | Lượt xem: 48

Chiều ngày 06/9/2019, tại phòng họp số III, phường Ngọc Lâm đã tổ chức triển khai kế hoạch bình xét, công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đánh giá kết quả xây dựng “Tổ dân phố văn hóa” phường Ngọc Lâm năm 2019, đồng thời triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019

Chiều ngày 06/9/2019, tại phòng họp số III, phường Ngọc Lâm đã tổ chức triển khai kế hoạch bình xét, công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đánh giá kết quả xây dựng “Tổ dân phố văn hóa” phường Ngọc Lâm năm 2019, đồng thời triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019.

Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Văn Tiến – Phó chủ tịch UBND, đồng chí Bùi Văn Tuyến – PCT MTTQ phường, cùng các ban ngành, đoàn thể, thành viên Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường, tổ trưởng tổ dân phố và trưởng ban CTMT 29 tổ dân phố trên địa phường Ngọc Lâm. Đồng chí Nguyễn Văn Tiến – PCT UBND phường chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Tiến – PCT UBND phường đã triển khai kế hoạch bình xét gia đình văn hóa và đánh giá kết quả xây dựng tổ dân phố văn hóa phường Ngọc Lâm năm 2018. Theo đó, Ban vận động các tổ dân phố thực hiện bình xét theo đúng hướng dẫn 01/HD-VHTT ngày 23/6/2019 của Phòng Văn hóa và thông tin quận Long Biên, việc thực hiện bình xét gia đình văn hóa tại các TDP xong trước ngày 20/9/2019. Căn cứ vào hồ sơ đề nghị công nhận “Gia đình văn hóa” của các tổ gửi lên, Ban chỉ đạo phường sẽ họp thẩm định từ ngày 21/9/2019 đến ngày 10/10/ và đề nghị chủ tịch UBND phường ra quyết định công nhận Gia đình văn hóa năm 2019 cho các hộ đạt tiêu chuẩn theo quy định; thẩm định và đề nghị công nhận Tổ dân phố văn hóa năm 2019. Quyết định công nhận các hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2019 sẽ được Ban vận động khu dân cư công bố tại “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” vào dịp 18/11.

Cũng tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh – Công chức VHXH đã hướng dẫn các TDP về thực hiện bình xét Gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa theo Nghị định 122/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính Phủ, thống nhất về việc ghi chép Sổ đăng ký bình xét GĐVH và Sổ vàng GĐVH.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tiến – PCT UBND phường đã yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường và Ban vận động các tổ dân phố phải thực hiện bình xét theo đúng quy trình, đúng tiến bộ, dân chủ, công bằng, việc bình xét phải khách quan, đồng thời đồng chí cũng đề nghị cấp ủy chi bộ tổ dân phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ dân phố, Ban vận động tổ dân phố, các chi hội đoàn thể thực hiện nghiêm túc công tác bình xét, tổ chức tôn vinh Gia đình văn hóa năm 2019 đúng quy định.

Sau khi triển khai kế hoạch bình xét “Gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” năm 2019, đồng chí Nguyễn Văn Tiến – PCT UBND phường cũng triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019