Tin mới nhất

Ban KTXH, Ban pháp chế  thẩm tra các tài liệu phục vụ kỳ họp thứ VIII – HĐND phường
Ngày đăng 21/06/2019 | 09:48  | Lượt xem: 70

Sáng ngày 20/6/2019,  Ban KTXH và Ban pháp chế - HĐND phường Ngọc Lâm đã tiến hành thẩm tra các tài liệu phục vụ kỳ họp thứ VIII – HĐND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, thành viên hai ban đã thẩm tra các văn bản tài phục vụ cho kỳ họp như: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND phường về nhiệm vụ phát triển KTXH, ANQP 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo quyết toán thu – chi ngân sách năm 2019; báo cáo công tác thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019; các tờ trình của UBND phường và dự thảo các nghị quyết của HĐND phường trình tại kỳ họp.

Trên cơ sở từng lĩnh vực các thành viên của hai ban đã thống nhất cao với nội dung các tài liệu được trình tại kỳ họp thứ VIII – HĐND phường. Đồng thời, thẳng thắn đóng góp, nêu lên những ý kiến của mình đối với từng văn bản được đưa ra thẩm tra tại hội nghị còn cần phải xem xét, điều chỉnh, bổ sung các nội dung, số liệu còn thiếu, chưa chính xác…

Kỳ họp thứ VIII - HĐND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ diễn ra vào ngày 26/6/2019