Tin mới nhất

Phường Ngọc Lâm giao ban cơ quan tháng 11/2019
Ngày đăng 07/11/2019 | 17:10  | Lượt xem: 127

Ngày 05 tháng 11 năm 2019, UBND phường Ngọc Lâm tổ chức cuộc họp giao ban kiểm điểm, đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2019 của UBND phường; Đồng chí Vũ Ngọc Hiệp – Phó bí thư Đảng ủy-Chủ tịch UBND phường - chủ trì cuộc họp; mời dự buổi giao ban có thường trực HĐND phường, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường; trưởng ban Bảo vệ dân phố, tổ trưởng Bảo vệ chuyên trách, tổ trưởng tổ bảo vệ cơ quan UBND phường.

Sau khi nghe 2 đồng chí Phó chủ tịch báo cáo, ý kiến các cá nhân dự họp, ý kiến của đ/c bí thư đảng ủy phường phát biểu chỉ đạo; đồng chí Vũ Ngọc Hiệp - Đồng chí chủ tịch UBND phường kết luận:

Tháng 10, nhìn chung các ngành, bộ phận chuyên môn đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ, bám sát Chương trình, kế hoạch của Quận ủy, Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy, Cơ quan phường cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, tuy nhiên một số bộ phận chuyên môn công tác tham mưu chưa kịp thời dẫn đến nhiều nhiệm vụ chưa thực sự tốt.

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, hạn chế đến mức thấp nhất các vi phạm; phấn đấu hoàn thành với kết quả cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2019, UBND phường yêu cầu các ngành, bộ phận chuyên môn thực hiện tốt các nhiệm vụ sau trong tháng 11:

    1. Bộ phận Tài chính - Kế toán: Tập trung vào công tác thu thuế trên địa bàn, quan tâm 3 sắc thuế chưa hoàn thành chỉ tiêu như: thuế ngoài quốc doanh, phí lệ phí 1 cửa, thu khác… Phối hợp với đội thuế phụ trách phường ra thông báo yêu cầu các cơ quan, đơn vị còn nợ tiền thuê đất thực hiện dsúng quy định và trách nhiệm.

   2. Bộ phận địa chính xây dựng: tập trung thực hiện tốt công tác GPMB đường xung quanh chợ Gia Lâm; tập trung giải quyết các vướng mắc đối với các trường hợp đã công khai dự thảo phương án GPMB, tiếp tục xác nhận nguồn gốc đất để lập phương án GPMB thực hiện dự án đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy. Quan tâm công tác phòng cháy chứa cháy trên địa bàn.

     3. Giao đồng chí Trần Hồng Việt (Phó Chủ tịch UBND phường) chỉ đạo các ngành, bộ phận tập trung thực hiện tốt công tác quản lý TTĐT-TTXD, chỉ đạo bộ phận Thanh tra xây dựng, đô thị tăng cường công tác kiểm tra, tham mưu xử lý kịp thời, triệt để các vi phạm về TTXD, đô thị; phối hợp các lực lượng Công an phường, bảo vệ dân phố, bảo vệ dân phố thực hiện quản lý đô thị tăng cường xử lý vi phạm trật tự đô thị. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung theo 5 tiêu chí xây dựng “Phường VMĐT”, hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND quận công nhận “Phường đạt chuẩn VMĐT” năm 2019. Quản lý sử dụng Vườn hoa Ngọc Lâm, vườn hoa Dốc Cẩm theo đúng qui định.

   4.Tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng, tuyên truyền phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tổ chức thành công ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019 tại các cụm dân cư.

    Nắm bắt tình hình dư luận xã hội trước, trong và sau khi triển khai đề án về sáp nhập TDP và Đại hội chi bộ tiến tới đại hội đảng các cấp.

     5. Ban chỉ huy quân sự phường Khắc phục một số tồn tại theo kết luận của đoàn Thanh tra quận thanh tra theo Nghị định 168 của Chính phủ. Chốt danh sách phát Lệnh điều động và tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe cho các nam công dân trong độ tuổi SSNN năm 2020.

   6. Công an phường tăng cường các biện pháp duy trì đảm bảo giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn; tập trung lập hồ sơ đưa đối tượng nghiện đi cai nghiện bắt buộc đảm bảo chỉ tiêu được giao.

   7. Văn phòng UBND phường tham mưu cho UBND phường chuẩn bị tốt về cơ sở, vật chất và các văn bản phục vụ hội nghị đại biểu HĐND phường tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ IX - HĐND phường tại các đơn vị bầu cử; tham mưu cho UBND phường thực hiện Đề án 15 của Quận ủy theo đúng qui định.   

   8.  Thực hiện tốt mô hình chuẩn về hoạt động tiếp dân giải quyết đơn thư, kiến nghị khiếu nại tố cáo theo quyết định số 1988/QĐ-UBND ngày 04/06/2018 của UBND Quận Long Biên; Mô hình một cửa “thân thiện gần dân”, tiếp tục thực hiện tốt dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, mô hình cơ quan điện tử phường. Thực hiện tốt nội qui, qui chế cơ quan UBND phường.

* Một số hình ảnh tạ hội nghị:

Phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Tuấn-  Bí thư Đảng ủy- CT HĐND phường