Tin mới nhất

Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị phường Ngọc Lâm trong cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
Ngày đăng 17/04/2019 | 14:52  | Lượt xem: 178

.Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị phường Ngọc Lâm trong cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Phường Ngọc Lâm xác định rõ Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc điều tra có quy mô lớn nhất từ trước đến nay nhằm đánh giá trung thực khách quan tình hình biến động dân số và nhà của Việt Nam trong 10 năm qua. Chính vì vậy, ngay sau khi nhận các văn bản của cấp trên như: Chỉ thị 44 ngày 06/12/2017; Quyết định số 772 ngày 26/6/2018 của TT Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 5/11/2018 của UBND quận Long Biên về việc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn quận Long Biên; Lãnh đạo UBND phường đã họp, thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 phường Ngọc Lâm, ban hành đầy đủ các văn bản, kế hoạch, trang bị đầy đủ các vật dụng phục vụ công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Tại phường Ngọc Lâm, cuộc tổng điều tra lần này sẽ tiến hành thu thập thông tin của gần 6.347 hộ với 23.422 nhân khẩu. Để thực hiện tổng điều tra, Chủ tịch UBND phường đã ra quyết định phân công 46 điều tra viên trực tiếp đi địa bàn thu thập thông tin, huy động 29 đồng chí tổ trưởng tổ dân phố để tiến hành lập bảng kê hộ và nhân khẩu; tổ chức 5 hội nghị để tập huấn nghiệp vụ điều tra cho các điều tra viên, tổ trưởng, giám sát viên ban chỉ đạo.

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 này, lần đầu tiên cả nước đưa vào ứng dụng công nghệ thông tin ở hầu hết các công đoạn, từ khâu thu thập đến tiếp nhận, xử lý, tổng hợp, phân tích thông tin điều tra. 46 điều tra viên đã trực tiếp đến từng hộ dân khai thác thu thập thông tin. Bên cạnh đó, UBND phường và các tổ dân phố đã tích cực tuyên truyền tới các hộ dân mục đích, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra bằng nhiều hình thức như: trên hệ thống Đài truyền thanh phường, trên xe đô thị, dán pano áp phích tại các trụ sở nhà văn hóa, các trục chính dọc tuyến Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Ngô Gia Khảm, Long Biên I, Long Biên II…

 Đúng 7h30’ ngày 01/4/2019, Ban chỉ đạo cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở phường Ngọc Lâm đã tổ chức Lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Quận ủy viên- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND phường đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019: Cuộc Tổng điều tra này có quy lớn nhất từ trước tới nay, diễn ra trên phạm vi cả nước, nội dung phức tạp. Việc tổ chức thành công Lễ ra quân Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tuyên truyền đến các hộ gia đình hiểu được mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra từ đó các hộ gia đình tích cực phối hợp với các điều tra viên trong quá trình phỏng vấn thu thập thông tin; Nâng cao tinh thần trách nhiệm của điều tra viên, người dân, giám sát viên, thành viên Ban chỉ đạo các cấp trong việc thu thập và kiểm tra, xác minh thông tin đã thu thập và để cuộc tổng điều tra đạt hiệu quả, điều quan trọng và có ý nghĩa quyết định là sự hưởng ứng, tích cực tham gia của toàn thể nhân dân. Vì vậy, nhân dân cần phát huy quyền, nghĩa vụ công dân với đất nước, tích cực tham gia, hưởng ứng cuộc tổng điều tra và cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Các cấp, ngành đẩy mạnh tuyên truyền đến khu dân cư, hộ dân để nhân dân nắm được mục đích yêu cầu của cuộc tổng điều tra và có sự phối hợp tốt với điều tra viên trong suốt thời gian điều tra.

Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ phường tới tổ dân phố, sự vào cuộc trách nhiệm, nhiệt tình của 46 điều tra viên không kể mưa nắng, vất vả, sau 15 ngày làm việc ( 5/4) trách nhiệm, nghiêm túc. Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn phường Ngọc Lâm đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao với 6.347 hộ với 23.422 nhân khẩu được điều tra, góp phần vào thành tích chung của Quận Long Biên.

* Một số hình ảnh tại cuộc điều tra dân số và nhà ở năm 2019:

Các điều tra viên tham dự Tập huấn tại phường 

Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 1/4/2019 

Điều tra mẫu tại hộ gia đình

Không ngại quản mưa nắng các điều tra viên cũng tham gia điều tra dân số và nhà ở 

 

Các điều tra viên đến từng hộ gia đình làm công tác điều tra