THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

kế hoạch tổ chức hoạt động tuyên truyền về bầu cử đại biểu quốc hội kháo XIV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021
Ngày đăng 08/03/2016 | 15:38  | Lượt xem: 61

Nội dung kế hoạch vui lòng xem tại đây