THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần làm cho phường Ngọc Lâm của chúng ta ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp
Ngày đăng 24/03/2016 | 12:20  | Lượt xem: 91

Thực hiện chỉ thị 04 ngày 17 tháng 1 năm 2016 của UBND thành phố Hà Nội  về việc Thực hiện tổng vệ sinh toàn thành phố sáng thứ 7 hàng tuần hàng tuần

Để góp phần thiết thực bảo vệ cảnh quan môi trường, đường phố. Để giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần làm cho phường Ngọc Lâm của chúng ta ngày càng sáng, xanh, sạch,

UBND phường Ngọc Lâm đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh, các hộ gia đình tổ chức tổng vệ sinh nhà cửa, sân vườn, đường ngõ, công sở. Quét rác , thu dọn phế thải tồn đọng, khơi thông cống rãnh, hố ga.

TTVSMT là nét văn hóa đẹp của người Hà Nội là nội dung quan trọng trong cuộc vận động  toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa . Việc tổng vệ sinh vào 6h30 sáng thứ 7 hàng tuần cần được duy trì để trở thành nề nếp, tập quán, làm sạch đẹp của các cơ quan, đơn vi, câc hộ gia đình và của mọi người dân.

Các hộ gia đình tự giác thực hiện, nhắc nhở nhau  giữ gìn văn minh nơi ở, không đổ rác, phế thải ra đường, bảo vệ chăm sóc cây xanh, tiết kiệm diện nước trong sinh hoạt. đó chính là nếp sống văn hóa đẹp

Đề nghị các đồng chí cán bộ cơ sở, tổ trưởng, tổ phó dân phố đôn đốc nhân dân làm tổng vệ sinh.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh làm tổng vệ sinh trụ sở, cơ quan, vỉa hè trước cửa cơ quan, đơn vị. Sau khi tổng vệ sinh, đề nghị các đồng chí tự quản, giữ gìn hè phố trước cửa nhà, không đổ rác,  phế thải ra  đường. Đặc biệt là các cửa hàng bán hàng ăn  cần  thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường trên các tuyến phố do đoàn thể tự quản. Đề nghị các đồng chí trưởng các đoàn thể phụ trách tuyến phố tự quản đôn đốc, nhắc nhở, vận động nhân dân tham gia tổng vệ sinh.