THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Thông tin tuyên truyền kỷ niệm 20 năm thành phố Hà Nội đốn nhận danh hiệu "Thành phố vì hòa Bình"
Ngày đăng 22/07/2019 | 17:08  | Lượt xem: 31

Hướng dẫn số 40-HD/ĐU ngày 12/7/2019