THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Xây dựng và phát huy sức mạnh thế trận phòng cháy, chữa cháy toàn dân!
Ngày đăng 03/10/2015 | 08:52  | Lượt xem: 59

Sau 54 năm kể từ thời điểm "Pháp lệnh quy định về quản lý Nhà nước đối với công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC)" được ban hành, 19 năm "Ngày toàn dân PCCC" và 14 năm thực hiện "Luật Phòng cháy chữa cháy", ngày 4/10 hàng năm đã thực sự trở thành dấu ấn, được khắc nhớ trong ý thức, trong mỗi sinh hoạt của nhân dân cả nước nói chung và người dân Hà thành nói riêng. PCCC là trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó lực lượng Cảnh sát PCCC giữ vai trò nòng cốt. Nhiều năm qua, để giữ gìn sự bình yên cho Thủ đô, hoàn thành sứ mệnh, trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Thủ đô giao phó, lực lượng Cảnh sát PC&CC Thủ đô luôn kề vai sát cánh, phát huy mọi nguồn lực, thực hiện tốt các phương châm, nguyên tắc về phòng cháy, chữa cháy. Có được những chiến công vang dội trong công tác PCCC nhiều năm qua, Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội đã xây dựng, phát huy hiệu quả "thế trận phòng cháy, chữa cháy toàn dân".

Thế trận phòng cháy, chữa cháy toàn dân:

gày 4/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh công bố ban hành "Pháp lệnh quy định về quản lý Nhà nước đối với công tác PCCC". Đây là văn bản đầu tiên, quy định quyền lợi, nghĩa vụ của tổ chức và công dân trong công tác PCCC. Đặc biệt, đến ngày 4/06/1996, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định lấy ngày 4/10 là "Ngày toàn dân PCCC". Sự kiện này một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của công tác phòng chống "giặc lửa" trong công cuộc xây dựng, phát triển bền vững của đất nước. Kịp thời nắm bắt chủ trương của Đảng, Nhà nước về tính cấp thiết của công tác PCCC, Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội (khi đó là lực lượng Cảnh sát PC&CC Công an TP Hà Nội, Hà Tây) đã triển khai nhiều hoạt động thu hút sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân như: tổ chức thi tìm hiểu Luật PCCC, Hội thao nghiệp vụ PCCC; kiểm tra, chấn chỉnh công tác PCCC… Giữ vững nguyên tắc "lấy phòng ngừa là chính", lực lượng Cảnh sát PC&CC Thủ đô khi đó đã vận động quần chúng tham gia PCCC, phòng cháy từ mỗi gia đình, thôn, tổ dân phố, thôn, xóm… huấn luyện cho lực lượng dân phòng, người dân về cách phòng cháy, chữa cháy ban đầu. Việc vận động nhân dân tham gia PCCC chính thức trở thành phong trào được duy trì và đẩy mạnh trên toàn địa bàn TP. Thế trận PCCC dần được hình thành với lực lượng tổ chức bố trí rộng khắp và theo từng đơn vị tuyến, địa bàn trọng điểm.

Ngày 01/8/2008, Quốc hội khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 15/2008/ND-QH12 về việc điểu chỉnh địa giới hành chính Thủ đô. Đây là sự kiện quan trọng, mang tầm vóc lịch sử, đánh dấu sự phát triển lên một tầm cao mới của Thủ đô Hà Nội – xứng đáng với vị trí là trung tâm đầu não chính trị, văn hóa, kinh tế, trái tim của cả nước. Quyết định này đã khiến cho Hà Nội trở thành một trong những Thủ đô rộng lớn với diện tích hơn 3000 km2, bao gồm 30 quận, huyện, thị xã. Sự hội tụ của nhiều yếu tố: diện tích, dân số, kinh tế thương mại.. đã thúc đẩy mạnh mẽ quá trình phát triển ở Thủ đô. Nhưng đồng thời cũng khiến Hà Nội thực sự trở thành địa bàn trọng điểm về phòng cháy, chữa cháy. Các yêu cầu đặt ra đối với công tác PCCC trong tình hình mới trở thành những khó khăn, thách thức đòi hỏi lực lượng Cảnh sát PC&CC Thủ đô phải phát triển nhanh, mạnh và đặc biệt là phải củng cố, tăng cường thế trận phòng cháy, chữa cháy toàn dân. Các Cụm dân cư an toàn, Cụm liên kết an toàn được thành lập và hoạt động hiệu quả. Các lớp Huấn luyện, tuyên truyền, công tác xã hội hóa công tác PCCC liên tục được triển khai, đổi mới về hình thức và nội dung nhằm thu hút sự tham gia của quần chúng nhân dân. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2015, Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội đã tự tổ chức thực tập 11.590 phương án. Các đơn vị cơ sở phối hợp với các lực lượng Cảnh sát PC&CC tỉnh, thành phố đã tổ chức 1.788 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC với 46.716 người tham dự. Có 12.762 đội dân phòng, với 119.784 đội viên được thành lập, duy trì hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, nhiều điển hình về PCCC được xây dựng, nhân rộng. Hầu hết các đơn vị xã, phương, thị trấn đã triển khai ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC đến từng hộ dân. Việc triển khai đồng bộ các hình thức trên đã giúp củng cố, phát huy tối đa hiệu quả thế trận toàn dân trong công tác PCCC.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC là trách nhiệm của toàn xã hội mà lực lượng Cảnh sát PCCC là nòng cốt:

Nhân dân là mục đích, là trách nhiệm cao nhất của Công an nhân dân; nhân dân vừa là lực lượng quyết định trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự, vừa là nguồn gốc sức mạnh vô địch, là động lực phát triển CAND về mọi mặt" – lời khái quát đầy cô đọng của Bác Hồ dành cho lực lượng CAND đã trở thành quan điểm chỉ đạo, là phương châm trong mọi hành động của lực lượng CAND nói chung và Cảnh sát PC&CC nói riêng. Lực lượng Cảnh sát PCCC do đó phải biết phát huy vai trò tích cực của quần chúng nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi công tác PCCC, qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn TP. Nhận thức được tầm quan trọng, cũng như trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát PCCC trong việc xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC, nhiều năm qua, đặc biệt kể từ khi thành lập, Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội đã thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC. Nhiều biện pháp, giải pháp, sáng kiến đã được đưa ra nhằm đổi mới, phát triển phong trào: thành lập tổ công tác chịu trách nhiệm biên soạn các nội dung tuyên truyền về PCCC đảm bảo phong phú, đa dạng phù hợp với từng đối tượng cụ thể; bên cạnh các hình thức tuyên truyền truyền thống như: tuyên truyền theo đợt, theo thời điểm, tuyên truyền miệng, pa nô, áp phích; nhiều hình thức mới phù hợp với tình hình thực tế được áp dụng đem lại hiệu quả cao như: tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, trên loa phát thanh nơi công cộng, mở các chuyên mục, chuyên đề về PCCC phát sóng định kỳ trên đài truyền hình, mở trang thông tin điện tử với nhiều nội dung, hình ảnh thường xuyên cập nhật…

Cùng với đó Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội còn ra sức đẩy mạnh xã hội hóa công tác tuyên truyền PCCC thông qua việc tăng cường phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức chính trị xã hội trong việc thực hiện công tác tuyên truyền PCCC. Nhiều chương trình, quy chế phối hợp với các Sở, Ban, Ngành trong việc phối hợp đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn Thủ đô được triển khai ký kết. Trong đó chú trọng ký kết với những đơn vị có mối liên quan mật thiết, có sự tác động mạnh mẽ đối với quần chúng nhân dân trong công tác PCCC như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP, Tổng Công ty điện lực TP, Đài PT – TH Hà Nội…

Song song với công tác tuyên truyền, công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người dân tham gia Đội dân phòng, Đội PCCC cơ sở, chuyên ngành tại địa phương, cơ quan, doanh nghiệp cũng phải được coi trọng với phương châm "4 tại chỗ". Chất lượng, hiệu quả của lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở chính là yếu tố then chốt trong công tác phòng ngừa cháy, nổ; góp phần quan trọng vào thành công của công tác tổ chức chữa cháy, nhằm hạn chế sự thiệt hại về người và tài sản nếu như có cháy, nổ xảy ra. 

Cháy có thể xảy ra ở bất cứ đâu, vào bất cứ thời điểm nào. Việc phát hiện, chữa cháy có thành công hay không phụ thuộc rất lớn vào lực lượng cơ sở tại chỗ. Vì vậy, phát huy vai trò tích cực của quần chúng nhân dân trong việc tham gia chữa cháy, trong xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ sẽ góp phần thực hiện hiệu quả công tác PCCC. Có thể thấy rằng, thế trận PCCC toàn dân hay phong trào toàn dân tham gia PCCC chính là sách lược, chiến lược trọng yếu trong công tác phòng cháy và chữa cháy./.

Nguồn: CSPCCC