THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

công văn định hướng tin, bài tuần 35

Ngày đăng 01/09/2016 | 08:43  | Lượt xem: 87
chi tiết vui lòng xem tại đây

định hướng nội dung tin bài trên cổng TTĐT tuần 32

Ngày đăng 19/08/2016 | 02:34  | Lượt xem: 106
chi tiết vui lòng xem tại đây

công văn định hướng tin bài trên cổng thông tin điện tử tuần 33

Ngày đăng 19/08/2016 | 09:54  | Lượt xem: 68
chi tiết vui lòng xem tại đây

công văm định hướng tin bài tuần 31

Ngày đăng 08/08/2016 | 11:41  | Lượt xem: 58
chi tiết vui lòng xem ở đây

công văn định hướng tin, bài tuần 30

Ngày đăng 08/08/2016 | 11:40  | Lượt xem: 56
chi tiết vui lòng xem tại đây

kế hoạch tuyên truyền trên ĐTT tuần 31

Ngày đăng 02/08/2016 | 04:11  | Lượt xem: 76
chi tiết vui lòng xem tại đây

kế hoạch tuyên truyền trên ĐTT tháng 8

Ngày đăng 02/08/2016 | 04:09  | Lượt xem: 76
chi tiết vui lòng xem tại đây

công văn định hướng tin, bài trên cổng TTĐT tuần 29

Ngày đăng 20/07/2016 | 09:52  | Lượt xem: 44
.

định hướng tin bài tuần 28

Ngày đăng 12/07/2016 | 09:25  | Lượt xem: 36
.

công văn định hướng tin, bài tuần 27

Ngày đăng 11/07/2016 | 08:38  | Lượt xem: 32
.

kế hoạch tuyên truyền trên ĐTT tuần 26

Ngày đăng 04/07/2016 | 08:17  | Lượt xem: 43
.

Ý nghĩa Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)

Ngày đăng 28/06/2016 | 11:13  | Lượt xem: 357
Với mục đích tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt, Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) mang nhiều ý nghĩa cao đẹp và rất được người dân quan tâm.