Thông tin tuyển dụng

Thông báo xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự phường thuộc quận Long Biên năm 2017
Ngày đăng 25/02/2017 | 08:23  | Lượt xem: 2278

.

Ủy ban nhân dân quận Long Biên thông báo xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự phường năm 2017 như sau:

A. CHỈ TIÊU, TRÌNH ĐỘ CÔNG CHỨC CẦN TUYỂN

  - Tổng số chỉ tiêu xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự phường là: 02 người.

Cụ thể:

+ UBND phường Ngọc Thuy: 01 người

+ UBND phường Việt Hưng: 01 người

B. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, HỒ SƠ VÀ HÌNH THỨC XÉT TUYỂN

  I. Người đăng ký dự xét tuyển vào công chức Chỉ huy trưởng quân sự  phường phải có đủ tiêu chuẩn và điều kiện sau:

  1. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội.

  2. Tuổi dự tuyển: đủ 18 tuổi trở lên;

  3. Có đơn đăng ký dự tuyển;

  4. Có lý lịch rõ ràng;

  5. Có đủ  văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí cần tuyển, cụ thể: Có trình độ đào tạo từ Trung cấp trở lên, ngành Đào tạo Chỉ huy trưởng Quân sự cơ sở.

          - Có trình độ tin học văn phòng:

  + Đối với người dự tuyển trình độ Đại học phải có chứng chỉ B tin học văn phòng;

  + Đối với người dự tuyển trình độ Trung cấp phải có chứng chỉ A tin học văn phòng.

6. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

7. Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

8. Là đảng viên, thuộc quy hoạch của phường. Có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước. Được Chủ tịch UBND phường và Chỉ huy trưởng quân sự quận có văn bản đề nghị tuyển dụng, bổ nhiệm.

9. Người thuộc đối tượng xét tuyển vào công chức phường, đã có thời gian công tác thì thời gian công tác này phải được đánh giá đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

II. Những người sau đây không được đăng ký xét tuyển vào công chức Chỉ huy trưởng quân sự phường:

1. Không cư trú tại Việt Nam;

2. Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

3. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục;

4. Đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động;

  III. Hồ sơ đăng ký dự xét tuyển bao gồm:

1. Đơn đăng ký dự xét tuyển công chức phường;

Trường hợp người đăng ký là sỹ quan và quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội và công an nhân dân nếu đăng ký dự tuyển công chức phường phải được thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi người dự tuyển đang công tác có văn bản đồng ý. 

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

(Đơn đăng ký dự tuyển và Sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu)

3. Bản sao giấy khai sinh;

4. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức dự xét tuyển.

5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong xét tuyển công chức phường (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

7. Bản sao Sổ hộ khẩu thường trú;

8. Văn bản đề nghị tuyển dụng và bổ nhiệm của Chủ tịch UBND phường và Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự quận;

11. 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ cúa thí sinh dự tuyển; 2 ảnh 4x6 cm;

12. Phiếu Lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp (chấp nhận Phiếu hẹn nhận kết quả và người đăng ký được gia hạn nộp bổ sung Lý lịch tư pháp đến thời điểm trước ngày tổ chức xét tuyển);

* Ghi chú:

- Thí sinh tự làm 01 bộ hồ sơ dự xét tuyển theo quy định và nộp tại nơi đăng ký dự xét tuyển. (mẫu đơn, sơ yếu lý lịch được đăng tải tại website của quận Long Biên (http://longbien.gov.vn)

- Mỗi người chỉ được đăng ký dự xét tuyển tại một chỉ tiêu thuộc một đơn vị.

IV. Hình thức xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự phường

Việc tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự phường thực hiện bằng hình thức xét tuyển, nguồn xét tuyển từ quy hoạch của phường. Hội đồng xét tuyển xét các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự phường là người đạt các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại Mục I phần B nêu trên.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức phường không được bảo lưu kết quả cho các kỳ xét tuyển lần sau.

C. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN

I. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ, lệ phí tuyển dụng:

1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 27/02/2017 đến 17 giờ ngày 10/3/2017 (trong giờ hành chính các ngày làm việc)

2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ - UBND quận Long Biên.

Địa chỉ: số 01 phố Vạn Hạnh, phường Việt Hưng, quận Long Biên - Hà Nội.

3. Lệ phí thi: 260.000 đồng/thí sinh (Hai trăm sau mươi nghìn đồng)

Thông báo này được niêm yết tại trụ sở UBND quận, UBND các phường và trên cổng giao tiếp điện tử quận Long Biên (http://longbien.gov.vn)./.

Nội dung chi tiết xem dưới đây:

TB 89

Đơn dự tuyển

Sơ yếu lí lịch

Nguồn: Cổng TTĐT Quận Long Biên