Thông tin tuyển dụng

Thông báo về việc tổ chức các Phiên Giao dịch việc làm năm 2017 của Thành phố
Ngày đăng 24/03/2017 | 10:51  | Lượt xem: 245

Thực hiện chỉ đạo của Sở Lao động TBXH Hà Nội, Phòng Lao động TBXH xin gửi Thông báo về việc tổ chức các Phiên Giao dịch việc làm năm 2017 của thành phố, cụ thể (có văn bản đính kèm)

Thực hiện chỉ đạo của Sở Lao động TBXH Hà Nội, Phòng Lao động TBXH xin gửi Thông báo về việc tổ chức các Phiên Giao dịch việc làm năm 2017 của thành phố, cụ thể (có văn bản đính kèm)

/document.TB39