Thông tin tuyển dụng

Thông báo về điều kiện văn bằng, chứng chỉ dự tuyển công chức, viên chức
Ngày đăng 01/08/2016 | 15:40  | Lượt xem: 1402

.

Ngày 29/7/2016, UBND phường Ngọc Lâm nhận được công văn thông báo về điều kiện văn bằng, chứng chỉ dự tuyển công chức, viên chức. Chi tiết nội dung công văn vui lòng truy cập tại đây