Thông tin tuyển dụng

Thông báo Chỉ tiêu tuyển dụng và thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức Quận Long Biên năm 2015
Ngày đăng 15/01/2015 | 09:14  | Lượt xem: 166

Ngày 15/01/2015, UBND quận Long Biên ra Thông báo số 64/TB-UBND về Chỉ tiêu tuyển dụng và thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức Quận Long Biên năm 2015, 

chi tiết vui lòng xem tại đây