Thông tin tuyển dụng

Thông báo điểm thi tuyển công chức năm 2015
Ngày đăng 30/06/2015 | 08:41  | Lượt xem: 184

Ngày 30/6, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2015 ban hành Thông báo số 1364/TB-HĐTT về việc thông báo điểm thi tuyển công chức năm 2015.

UBND quận Long Biên thông báo điểm thi tuyển công chức để các thí sinh được biết và thực hiện

chi tiết điểm xem tại đây.

 

 

(Nguồn: longbien.gov.vn )