thông báo

Thông báo kết quả điểm bài thi viết môn kiến thức chung, môn chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019
Ngày đăng 14/06/2019 | 15:36  | Lượt xem: 1862

Ngày 14/6/2019, Hội đồng tuyển dụng công chức phường ban hành Thông báo số 14/TB-HĐTD về việc thông báo kết quả điểm bài thi viết môn kiến thức chung, môn chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019

THÔNG BÁO

Kết quả điểm bài thi viết môn kiến thức chung, môn chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019

 

Căn cứ Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn và nội quy kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội;Hướng dẫn số 979/HD-SNV ngày 10/5/2019 của Ban chỉ đạo tuyển dụng công chức thành phố Hà  Nội;

Hội đồng tuyển dụng công chức phường quận Long Biên thông báo:

1. Kết quả điểm bài thi viết môn kiến thức chung, môn chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019 (có biểu chi tiết kèm theo).

2. Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo điểm bài thi viết, đề nghị gửi đơn theo mẫu (có mẫu đơn kèm theo) về Hội đồng tuyển dụng công chức phường quận Long Biên (qua phòng Nội vụ, tầng 3 UBND quận Long Biên; Địa chỉ: số 01 phố Vạn Hạnh, khu đô thị Việt Hưng) trong giờ hành chính (Sáng từ 08h00 đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 17h00) từ ngày 14/6/2019 đến 30/6/2019. Hội đồng tuyển dụng công chức phường quận Long Biên không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời hạn quy định nêu trên (tính theo ngày đơn thư đến Hội đồng tuyển dụng công chức phường quận Long Biên năm 2019) và các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng thư điện tử, Fax, Telex.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Hội đồng tuyển dụng công chức phường quận Long Biên (qua phòng Nội vụ theo số điện thoại: 093.422.0988 - đồng chí Nguyễn Thanh Thủy, Phó trưởng phòng) để được hướng dẫn, giải quyết.

Thông báo này được niêm yết tại trụ sở UBND quận, UBND các phường có chỉ tiêu tuyển dụng, đăng trên Mục thông tin tuyển dụng - Cổng thông tin điện tử quận Long Biên (www.longbien.hanoi.gov.vn)./.

Thí sinh tải thông báo kết quả điểm thi, mẫu đơn phúc khảo tại đây