thông báo

Trường tiểu học Ái Mộ B thông báo tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019
Ngày đăng 28/06/2018 | 08:56  | Lượt xem: 2550

.

1. Thông báo tuyển sinh lớp 1 - Năm học 2018 - 2019

Tải văn bản tại ĐÂY

 

2. Kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh Phòng GDĐT quận Long Biên - Năm học 2018 - 2019

Tải văn bản tại ĐÂY.

 

3. Kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh trường TH Ái Mộ B - Năm học 2018 - 2019

  Tải văn bản tại ĐÂY

 

4. Hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp MN, lớp 1, lớp 6 - Năm học 2018 - 2019

  Tải văn bản tại ĐÂY