thông báo

Trường tiểu học Ái Mộ A thông báo tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019
Ngày đăng 28/06/2018 | 08:55  | Lượt xem: 4583

.

1. Hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp MN, lớp 1, lớp 6 - Năm học 2018 - 2019 của Sở GD&ĐT Hà Nội (tải file tại đây)

 

2. Kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh Phòng GDĐT quận Long Biên - Năm học 2018 - 2019 (tải tại đây)

 

3. Kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh trường TH Ái Mộ A - Năm học 2018 - 2019 (tải tại đây)

 

4. Thông báo tuyển sinh lớp 1 trường TH Ái Mộ A - Năm học 2018 - 2019 (tải tại đây)