thông báo

Thông báo tuyển dụng lực lượng bảo vệ dân phố thực hiện quản lý đô thị phường thuộc quận Long Biên
Ngày đăng 03/06/2016 | 10:10  | Lượt xem: 310

Ngày 2/6/2016 UBND quận Long Biên ban hành thông báo số 251/TB-UBND về việc thông báo tuyển dụng lực lượng bảo vệ dân phố thực hiện quản lý đô thị phường thuộc quận Long Biên

Chi tiết nội dung thông báo vui lòng tham khảo tại đây.