thông báo

Thông báo kế hoạch Triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 29/03/2017 | 10:47  | Lượt xem: 1811

.

Ngày 28/3/2017, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch số 123/KH-UBND về kế hoạch triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chi tiết nội dung kế hoạch vui lòng tham khảo tại đây