thông báo

Thông báo về việc công khai số điện thoại, đường dây nóng tiếp nhận các ý kiến phản ánh của nhân dân trong công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường trên địa bàn phường
Ngày đăng 13/02/2017 | 16:21  | Lượt xem: 1174

    Thực hiện Quyết định số 8077/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của UBND quận Long Biên về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị trên một số lĩnh vực tại địa bàn quận Long Biên; Quyết định số 7997/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND quận Long Biên về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Long Biên; Quyết định số 7581/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND quận Long Biên về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Long Biên.

    UBND phường Ngọc Lâm thực hiện thông báo công khai số điện thoại, đường dây nóng tiếp nhận các ý kiến phản ánh của nhân nhân trong công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường. Chi tiết xem tại đây.