thông báo

Thông báo kế hoạch về việc tổ chức giải cầu lông, bóng bàn Chào mừng 70 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Ngày đăng 24/08/2015 | 09:47  | Lượt xem: 58
Thực hiện kế hoạch số 221/KH - UBND ngày 28/7/2015 của UBND quận Long Biên, kế hoạch số 151/KH - UBND ngày 03/8/2015 của UBND phường V/v tổ chức các hoạt động tuyên truvền, văn hóa...

Thông báo kế hoạch tổ chức giai chạy báo Hà Nội Mới lần thứ 42 vì hòa bình năm 2015

Ngày đăng 07/08/2015 | 01:00  | Lượt xem: 367
Thực hiện kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 08/7/2015 của UBND Quận Long Biên về việc tổ chức giải chạy báo Hà Nội mới  lần thứ 42 vì hòa bình năm 2015, UBND phường Ngọc Lâm xây dựng kế hoạch tổ...

Thông báo thử nghiệm Trang thông tin điện tử phường Ngọc Lâm

Ngày đăng 31/07/2015 | 04:54  | Lượt xem: 311
.
Hiển thị 41 - 45 trong 45 kết quả.