Văn bản hướng dẫn về thi đua khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
07/HĐTĐKT Công văn về việc giới thiệu các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu " Công dân thủ đô ưu tú" năm 2017 22/05/2017
117/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 5/2017 của phường Ngọc Lâm 19/05/2017
06/HĐTĐKT Công văn về việc khen thưởng " Sáng kiến, sáng tạo" trên địa bàn phường năm 2017 15/05/2017
139/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng CB,CC, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 4/2017 28/04/2017
85/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 4/2017 phường Ngọc Lâm 20/04/2017
106/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng CB, CC, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 3/2017 27/03/2017
47/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp gương điển hình tiên tiến người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 3/2017 20/03/2017
74/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 2/2017 03/03/2017
73/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn phường Ngọc Lâm 03/03/2017
23/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp bài viết về gương điển hình tiên tiến người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 2 năm 2017 20/02/2017
Đăng ký thi đua 2017 Đăng ký danh hiệu thi đua cá nhân năm 2017 17/02/2017
Đăng ký thi đua 2017 Đăng ký thi đua và hình thức khen thưởng tập thể năm 2017 17/02/2017
07/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp bài viết về gương điển hình tiên tiến người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 1 năm 2017 20/01/2017
17/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các cá nhân đạt danh hiệu " Lao động tiên tiến" phường Ngọc Lâm năm 2016 20/01/2017
11/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích trong phong trào thi đua và tổ dân phố văn hóa phường Ngọc Lâm năm 2016 11/01/2017
03/KH-UBND Kế hoạch triển khai và phát động cuộc thi " Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017" 06/01/2017
02/KH-HĐTĐKT Kế hoạch phát động phong trào thi đua đợt I năm 2017 ( Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2017) 05/01/2017
01/KH-HĐTĐKT Kế hoạch thực hiện công tác thi đua- khen thưởng năm 2017 04/01/2017
303/UBND-VP Công văn xét chọn "Người tốt-việc tốt" cấp phường năm 2014 và Sơ kết thi đua đợt I 05/08/2016
166/QĐ-UBND Quyết định Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021- Phường Ngọc Lâm 01/06/2016