Văn bản hướng dẫn về thi đua khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
08/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và tổ dân phố văn hóa phường Ngọc Lâm năm 2017 10/01/2018
01/KH-UBND Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018" 02/01/2018
01/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 02/01/2018
557/QĐ-UBND Quyết định về việc biểu dương và thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phường Ngọc Lâm năm 2017 25/12/2017
552/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi - phường Ngọc Lâm năm 2017 15/12/2017
540/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Người cao tuổi phường Ngọc Lâm năm 2017 12/12/2017
539/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận tổ quốc phường Ngọc Lâm năm 2017 12/12/2017
538/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2017 12/12/2017
526/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 11/2017 01/12/2017
525/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Cựu chiến binh phường Ngọc Lâm năm 2017 01/12/2017
121/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017 28/11/2017
306/BC-UBND Báo cáo thành tích tập thể đề nghị khen phong trào ANTQ năm 2017 phường Ngọc Lâm 28/11/2017
522/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Chữ thập đỏ phường Ngọc Lâm năm 2017 27/11/2017
512/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Cựu thanh niên xung phong phường Ngọc Lâm năm 2017 27/11/2017
485/UBND-VP Công văn đề nghị Quận khen thưởng cán bộ, công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 11/2017 27/11/2017
519/QĐ-UBND Quyết định biểu dương và thưởng các tập thể có thành tích trong công tác bầu cử tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2018-2020, phường Ngọc Lâm 23/11/2017
512/QĐ-UBND Quyết định về việc công nhận các cá nhân đạt danh hiệu "Người tốt, việc tốt" phường Ngọc Lâm năm 2017 20/11/2017
513/QĐ-UBND Quyết định về việc biểu dương và thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2015-2017 20/11/2017
512/QĐ-UBND Quyết định về việc công nhận các cá nhân đạt danh hiệu "Người tốt-việc tốt" cấp phường năm 2017 20/11/2017
495/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 10 năm 2017 09/11/2017