thanh tra xây dựng

Tổ Thanh tra xây dựng
Ngày đăng 03/09/2015 | 02:13  | Lượt xem: 1649

.

DANH SÁCH CB, CC, LĐHĐ TỔ THANH TRA XÂY DỰNG PHƯỜNG

 

I. DANH SÁCH

 

Họ và Tên

Chức Vụ

Đặng Văn Chiến

Công chức Thanh tra xây dựng

 Tổ trưởng

Phạm Phong Nhã

Cán sự Thanh tra xây dựng 

Phùng Tuấn Sơn

Nhân Viên Thanh tra xây dựng

Phạm Thanh Tuân

Nhân Viên Thanh tra xây dựng

Nguyễn Đức Vượng

Nhân Viên Thanh tra xây dựng

 
 
Số điện thoại: 04. 38732714
 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Chịu trách nhiệm quản lý chuyên môn lĩnh vực được phân công phụ trách theo sự chỉ đạo của cơ quan nghiệp vụ cấp trên, làm việc theo kế hoạch của UBND phường.

- Kiểm tra, theo dõi việc xây dựng trên địa bàn, phát hiện kịp thời những vi phạm về xây dựng đô thị. Phối hợp với thanh tra xây dựng quận xử lý vi phạm theo quy định hiện hành.

- Tham mưu giải quyết đơn thư thuộc lĩnh vực xây dựng, đô thị.

- Trực tiếp theo dõi tham mưu quản lý nhà nước về việc xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, bục bệ, mái che, mái vẩy...

- Phối hợp bộ phận văn hóa thông tin phường thông báo công khai hàng ngày những trường hợp vi phạm về xây dựng, đô thị.

- Tổng hợp tình hình xây dựng trên địa bàn, giúp UBND phường đôn đốc, kiểm tra hoạt động của tổ quản lý trật tự xây dựng.

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định và thực hiện những công việc khác do lãnh đạo UBND phường phân công.