quận long biên

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
105/QĐ-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình ông Tạ Doãn Trường thuộc tổ dân phố số 11 phường Ngọc Lâm 04/04/2016
104/QĐ-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình bà Nguyễn Thị Hòa thuộc tổ dân phố số 02 phường Ngọc Lâm 04/04/2016
106/UBND-CSXH Rà soát đối tượng tham gia chương trình "cặp lá yêu thương" 01/04/2016
47/KH-UBND Vận động ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2016 29/03/2016
79/QĐ-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình bà Đặng Thị Chắt tổ dân phố số 06 25/03/2016
78/KH-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình ông Ngô Chí Hiếu thuộc tổ dân phố số 23 phường Ngọc Lâm 25/03/2016
77/QĐ-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình bà Dương Thị Xuân thuộc tổ dân phố số 19 phường Ngọc Lâm 25/03/2016
49/BC-UBND Kết quả công tác Lao động thương bịnh xã hội quý I năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2016 22/03/2016
46/BC-UBND Kết quả công tác tháng 3 năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2016 của phường Ngọc Lâm 22/03/2016
07/QĐ-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình ông Đỗ Đình Toàn thuộc tổ dân phố số 23 phường Ngọc Lâm 15/03/2016
06/QĐ-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình cháu Lê Hoàng Phương thuộc tổ dân phố số 23 phường Ngọc Lâm 15/03/2016
04/QĐ-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình ông Nguyễn Việt Hùng thuộc tổ dân phố số 12 phường Ngọc Lâm 15/03/2016
47/QĐ-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình ông Bùi Văn Hồi thuộc tổ dân phố số 23 phường Ngọc Lâm 15/03/2016
33/UBND-CSXH Báo cáo số liệu các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông nhận hợp đồng bảo hiểm nhân thọ miễn phí 15/03/2016
64/QĐ_UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình ông Vũ Ngọc Hòa thuộc tổ dân phố số 18 phường Ngọc Lâm 14/03/2016
46/QĐ-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình ông Nguyễn Khắc Thắng thuộc tổ dân phố số 16 phường Ngọc Lâm 29/02/2016
46/QĐ-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình ông Bùi Văn Hồi thuộc tổ dân phố số 23 phường Ngọc Lâm 29/02/2016
58/UBND-CSXH Lập danh sách số lượng trẻ em cần hỗ trợ năm 2016 27/02/2016
57/UBND-CSXH :Lập danh sách các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông nhận hợp đồng bảo hiểm nhân thọ miễn phí 27/02/2016
55/UBND-CSXH Tổ chức điều tra nhu cầu học nghề, tìm kiếm việc làm của người lao động trên địa bàn phường Ngọc Lâm 27/02/2016