Quy Chế dân chủ

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
13/GPSDHĐ Giấy phép tạm thời sử dụng hè phố - đường phố (265NL) 01/03/2017
01/PA-UBND Phân công khoán quản địa bàn đối với các lực lượng tham gia công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn phường Ngọc Lâm 28/02/2017
VPT2 Danh sách các hộ kinh doanh thường xuyên vi phạm TTĐT tháng 2/2017 21/02/2017
53/KB-UBND Triển khai thực hiện QCDC tring công tác thuế đối với hộ KD, hộ nộp thuế SD đất PNN trên địa bàn phường 20/02/2017
BC Báo cáo kết quả kiểm tra phát sinh, xử lý vi phạm và thuế xây dựng tháng 2 20/02/2017
BC 05 Kết quả xử lý vi phạm TTĐT tháng 01/2017 16/02/2017
BC 21 Kết quả xử lý vi phạm TTĐT tháng 02/2017 16/02/2017
Trích các quy định về BQC Quy định về viết, đặt biển hiệu và xử phạt vi phạm hành chính về viết, đặt biển hiệu, biển quảng cáo 15/02/2017
GPXD Giấy phép xây dựng của các hộ gia đình phát sinh xây dựng 08/02/2017
42/KH-UBND Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị trên một số lĩnh vực tại địa bàn phường Ngọc Lâm 08/02/2017
49/TB-UBND Niêm yết công khai danh sách hộ nghỉ kinh doanh tháng 2/2017 06/02/2017
47/TB-UBND Niêm yết công khai danh sách cá nhân kinh doanh thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, thuế TNC và danh sách cá nhân kinh doanh có mức thuế phải nộp năm 2017 03/02/2017
42/TB-UBND Niêm yết công khai danh sách hộ nợ thuế NQD đến ngày 30/12/2016 24/01/2017
42/TB-UBND Niêm yết công khai danh sách hộ kinh doanh nợ thuế đến ngày 30/12/2016 24/01/2017
BC Báo cáo kết quả kiểm tra phát sinh, xử lý vi phạm và thuế TTXD tháng 1 20/01/2017
30/TB-UBND Thông báo phân công nhiệm vụ thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn phường Ngọc Lâm năm 2017 17/01/2017
435/KH-UBND kế hoạch cấp GCNQSD đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Lần đầu) và giải quyết tồn tại trong công tác cấp GCNQSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân năm 2017 trên địa bàn quận Long Biên 14/01/2017
14/TB-UBND Niêm yết công khai danh sách hộ nghỉ KD tháng 1 năm 2017 09/01/2017
02/KH-UBND kế hoạch kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Long Biên năm 2017 03/01/2017
7997/QĐ-UBND Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng 21/12/2016