Quy Chế dân chủ

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
GPXD GPXD các hộ dân tuần 49 tháng 12 năm 2019 07/12/2019
BC T11 Các trường hợp xử phạt vi phạm TTĐT, ATGT tháng 11 năm 2019 30/11/2019
BC T11 BC Ket qua xu ly vi pham TTDT cac tuan 44, 45, 46, 47 (Thang 11) 22/11/2019
BC T11 Các trường hợp xử phạt vi phạm TTXD tháng 11 năm 2019 18/11/2019
GPXD Giấy phép xây dựng các hộ dân tháng 11 năm 2019 18/11/2019
DS T11 Các trường hợp vi phạm TTĐT tháng 11 năm 2019 18/11/2019
BC T11 BC Ket qua kiem tra TTXD cac tuan 43, 44, 45, 46 (T11) 16/11/2019
GPXD Giấy phép xây dựng của cá hộ gia đình hiện đang thi công xây dựng tính đến tháng 11 năm 2019 06/11/2019
GPXD Giấy phép xây dựng của cá hộ gia đình hiện đang thi công xây dựng tính đến tháng 11 năm 2019 06/11/2019
BC T10 Các trường hợp xử phạt vi phạm TTĐT, ATGT tháng 10 năm 2019 30/10/2019
BC T10 BC kết quả xử lý vi phạm TTĐT các tuần 40, 41, 42, 43 (Tháng 10) 25/10/2019
BC T10 BC Ket qua kiem tra TTXD cac tuan 38, 39, 40, 41, 42 (T10) 19/10/2019
BC T9 Các trường hợp xử phạt vi phạm TTĐT, ATGT tháng 9 năm 2019 28/09/2019
BC T9 BC kết quả xử lý vi phạm TTĐT các tuần 36, 37, 28, 29 (Tháng 9) 26/09/2019
BC T9 BC Ket qua kiem tra TTXD cac tuan 34, 35, 36, 37 (T9) 14/09/2019
BC T8 Kết quả xử lý vi phạm TTĐT các tuần 34, 35 (Tháng 08) 29/08/2019
BC T8 BC Ket qua kiem tra TTXD cac tuan 30, 31, 32, 33 (T8) 17/08/2019
BC T8 BC kết quả xử lý các vi phạm về TTĐT các tuần 31, 32, 33 (Tháng 08/2019) 15/08/2019
BC T7 Các trường hợp xử phạt vi phạm TTĐT, ATGT tháng 7 năm 2019 30/07/2019
BC T7 BC Ket qua kiem tra TTXD cac tuan 26, 27, 28, 29 (T7) 19/07/2019