ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hôi

Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc phường Ngọc Lâm

Ngày đăng 03/09/2015 | 12:53  | Lượt xem: 1258
.

Hội Cựu Chiến Binh phường Ngọc Lâm

Ngày đăng 16/09/2015 | 03:26  | Lượt xem: 1845
.

Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh phường Ngọc Lâm

Ngày đăng 16/09/2015 | 04:10  | Lượt xem: 565
.

Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam phường Ngọc Lâm

Ngày đăng 16/09/2015 | 04:12  | Lượt xem: 567
.

Hội Người Cao Tuổi

Ngày đăng 16/09/2015 | 04:16  | Lượt xem: 1282
.

Hội Chữ Thập Đỏ

Ngày đăng 16/09/2015 | 04:18  | Lượt xem: 836
.

Hội Cựu Thanh Niên Xung Phong

Ngày đăng 16/09/2015 | 04:19  | Lượt xem: 303
.

Công Đoàn Phường Ngọc Lâm

Ngày đăng 16/09/2015 | 04:21  | Lượt xem: 418
.

Hội khuyên học phường Ngọc Lâm nhiệm kỳ 2014 - 2019

Ngày đăng 12/11/2015 | 09:15  | Lượt xem: 191
  1 CƠ CẤU TỔ CHỨC Hội khuyên học phường Ngọc Lầm có 29 chi hội thành viên. Tại Đại hội hội Khuyến học phường nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã bầu ra 1 chủ tịch hội, 2 phó chủ tịch hội, 1 ủy...

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan phường Ngọc Lâm năm 2018

Ngày đăng 29/01/2018 | 09:09  | Lượt xem: 187
Chiều ngày 26/01/2018, tại phòng họp 3, cơ quan phường Ngọc Lâm tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và phát động thi đua năm 2018.

HỘI NGHỊ KIỆN TOÀN CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN PHƯỜNG NHIỆM KỲ 2014-2019

Ngày đăng 20/03/2018 | 11:39  | Lượt xem: 528
Tối ngày 19 tháng 3 năm 2018. Thực hiện Điều lệ Hội LHTN Việt Nam; Quy chế làm việc của ủy ban hội phường Ngọc Lâm (nhiệm kỳ 2014 - 2019). Ủy ban Hội LHTN Ngọc Lâm tổ chức Hội nghị kiện toàn ủy...

Hội CCB phường Ngọc Lâm tổng kết phong trào thi đua 2018!

Ngày đăng 11/12/2018 | 09:48  | Lượt xem: 494
Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Phường Ngọc Lâm: Kỷ niệm 29 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam, Tổng kết phong trào thi đua CCB gương mẫu năm 2018.

Hội Cựu chiến binh Phường Ngọc Lâm mít tinh kỷ niệm 40 năm chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam

Ngày đăng 10/01/2019 | 03:27  | Lượt xem: 219
Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Phường Ngọc Lâm mít tinh kỷ niệm 40 năm chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và giúp quân dân Campuchia, thoát khỏi họa diệt chủng  (ngày...

Hội Cựu Chiến binh phường Ngọc Lâm tổ chức Hội nghị điểm về tổng kết phong trào thi đua CCB gương mẫu GĐ 2014- 2019

Ngày đăng 20/03/2019 | 03:44  | Lượt xem: 255
Hội Cựu Chiến binh phường Ngọc Lâm tổ chức Hội nghị điểm về tổng kết phong trào thi đua CCB gương mẫu GĐ 2014- 2019

Đoàn thanh niên CSHCM phường tổng kết tháng thanh niên!

Ngày đăng 08/04/2019 | 04:24  | Lượt xem: 210
Tối ngày 05 tháng 4 năm 2019 tại Phòng họp III phường Ngọc Lâm. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào tháng Thanh niên năm 2019.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Ngọc Lâm tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ năm 2019.

Ngày đăng 28/07/2019 | 10:15  | Lượt xem: 93
Tối ngày 25/7/2019, tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ phường. Đoàn thanh niên phường đã tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 72 năm ngày...