ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hôi

Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc phường Ngọc Lâm

Ngày đăng 03/09/2015 | 12:53  | Lượt xem: 1077
.

Hội Cựu Chiến Binh phường Ngọc Lâm

Ngày đăng 16/09/2015 | 03:26  | Lượt xem: 1644
.

Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh phường Ngọc Lâm

Ngày đăng 16/09/2015 | 04:10  | Lượt xem: 498
.

Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam phường Ngọc Lâm

Ngày đăng 16/09/2015 | 04:12  | Lượt xem: 504
.

Hội Người Cao Tuổi

Ngày đăng 16/09/2015 | 04:16  | Lượt xem: 549
.

Hội Chữ Thập Đỏ

Ngày đăng 16/09/2015 | 04:18  | Lượt xem: 592
.

Hội Cựu Thanh Niên Xung Phong

Ngày đăng 16/09/2015 | 04:19  | Lượt xem: 261
.

Công Đoàn Phường Ngọc Lâm

Ngày đăng 16/09/2015 | 04:21  | Lượt xem: 392
.

Hội khuyên học phường Ngọc Lâm nhiệm kỳ 2014 - 2019

Ngày đăng 12/11/2015 | 09:15  | Lượt xem: 162
  1 CƠ CẤU TỔ CHỨC Hội khuyên học phường Ngọc Lầm có 29 chi hội thành viên. Tại Đại hội hội Khuyến học phường nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã bầu ra 1 chủ tịch hội, 2 phó chủ tịch hội, 1 ủy...

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan phường Ngọc Lâm năm 2018

Ngày đăng 29/01/2018 | 09:09  | Lượt xem: 140
Chiều ngày 26/01/2018, tại phòng họp 3, cơ quan phường Ngọc Lâm tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và phát động thi đua năm 2018.

HỘI NGHỊ KIỆN TOÀN CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN PHƯỜNG NHIỆM KỲ 2014-2019

Ngày đăng 20/03/2018 | 11:39  | Lượt xem: 304
Tối ngày 19 tháng 3 năm 2018. Thực hiện Điều lệ Hội LHTN Việt Nam; Quy chế làm việc của ủy ban hội phường Ngọc Lâm (nhiệm kỳ 2014 - 2019). Ủy ban Hội LHTN Ngọc Lâm tổ chức Hội nghị kiện toàn ủy...