Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 40-LT/ĐU Lịch công tác tuần 40 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 01/10/2018
40/LCT-UND Lịch công tác tuần 40/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 01/10/2018
39/LCT-UBND Lịch công tác tuần 39/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 24/09/2018
Số 39-LT/ĐU Lịch công tác tuần 39 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 24/09/2018
38/LCT-UBND Lịch công tác tuần 38/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 17/09/2018
Số 38-LT/ĐU Lịch công tác tuần 38 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 17/09/2018
Số 37-LT/ĐU Lịch công tác tuần 37 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 10/09/2018
37/LCT-UBND Lịch công tác tuần 37/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 09/09/2018
Số 36-LT/ĐU Lịch công tác tuần 36 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 04/09/2018
36/LCT-UBND Lịch công tác tuần 36/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 03/09/2018
Số 35-LT/ĐU Lịch công tác tuần 35 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 27/08/2018
35/LCT-UBND Lịch công tác tuần 35/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 26/08/2018
Số 34-LT/ĐU Lịch công tác tuần 34 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 20/08/2018
34/LCT-UBND Lịch công tác tuần 34/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 19/08/2018
33/LCT-UBND Lịch công tác tuần 33/2018 của UBND Phường Ngọc Lâm 13/08/2018
Số 33-LT/ĐU Lịch công tác tuần 33 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 13/08/2018
Số 32-LT/ĐU Lịch công tác tuần 32 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 06/08/2018
32/LCT-UBND Lịch công tác tuần 32/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 05/08/2018
Số 31-LT/ĐU Lịch công tác tuần 31 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 30/07/2018
31/LCT-UBND Lịch công tác tuần 31/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 29/07/2018