Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
51-LT/ĐU Lịch công tác tuần 51 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 17/12/2018
51/LCT-UBND Lịch công tác tuần 51/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 16/12/2018
50/LCT-UBND Lịch công tác tuần 50/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 10/12/2018
Số 50-LT/ĐU Lịch công tác tuần 50 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 10/12/2018
Số 49-LT/ĐU Lịch công tác tuần 49 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 03/12/2018
49/LCT-UBND Lịch công tác tuần 49/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 01/12/2018
Số 48-LT/ĐU Lịch công tác tuần 48 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 26/11/2018
48/LCT-UBND Lịch công tác tuần 48/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 25/11/2018
Số 47-LT/ĐU Lịch công tác tuần 47 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và cấc đoàn thể phường 19/11/2018
47/LCT-UBND Lịch công tác tuần 47/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 18/11/2018
Số 46-LT/ĐU Lịch công tác tuần 46 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 12/11/2018
46/LCT-UBND Lịch công tác tuần 46/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 11/11/2018
45/LCT-UBND Lịch công tác tuần 45/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 10/11/2018
Số 45-LT/ĐU Lịch công tác tuần 45 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 05/11/2018
Số 44-LT/ĐU Lịch công tác tuân f44 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 29/10/2018
44/LCT-UBND Lịch công tác tuần 44/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 28/10/2018
Số 43-LT/ĐU Lịch công tác tuần 43 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 22/10/2018
43/LCT-UBND Lịch công tác tuần 43/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 22/10/2018
Số 42-LT/ĐU Lịch công tác tuần 42 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 15/10/2018
42/LCT-UBND Lịch công tác tuần 42/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 15/10/2018