Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
21/LCT-UBND Lịch công tác tuần 21/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 19/05/2019
Số 20-LT/ĐU Lịch công tác tuần 20 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 13/05/2019
20/LCT-UBND Lịch công tác tuần 20/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 13/05/2019
Số 19-LT/ĐU Lịch công tác tuần 19 ccủa ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 06/05/2019
19/LCT-UBND Lịch công tác tuần 19/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 05/05/2019
Số 18-LT/ĐU Lịch công tác tuần 18 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 02/05/2019
18/LCT-UBND Lịch công tác tuần 18/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 01/05/2019
Số 17-LT/ĐU Lịch công tác tuần 17 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 22/04/2019
17/LCT-UBND Lịch công tác tuần 17/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 22/04/2019
Số 16-LT/ĐU Lịch công tác tuần 16 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 16/04/2019
16/LCT-UBND Lịch công tác tuần 16/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 15/04/2019
Số 15-LT/ĐU Lịch công tác tuần 15 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 08/04/2019
15/LCT-UBND Lịch công tác tuần 15/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 07/04/2019
Số 14-LT/ĐU Lịch công tác tuần 14 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 01/04/2019
14/LCT-UBND Lịch công tác tuần 14/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 31/03/2019
13/LCT-UBND Lịch công tác tuần 13/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 25/03/2019
13-LT/ĐU Lịch công tác tuần 13 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 25/03/2019
Số 12-LT/ĐU Lịch công tác tuần 12 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 18/03/2019
12/LCT-UBND Lịch công tác tuần 12/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 17/03/2019
11/LCT-UBND Lịch công tác tuần 11/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 11/03/2019