Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
40/LCT-UBND Lịch công tác tuần 40/2015 của UBND phường Ngọc Lâm 04/10/2015
39/LCT-ĐU Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường Ngọc Lâm tuần 39/2015 27/09/2015
39/LCT-UBND Lịch công tác tuần 39/2015 của UBND phường Ngọc Lâm 27/09/2015
38/LCT-ĐU Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường Ngọc Lâm tuần 38/2015 20/09/2015
38/LCT-UBND Lịch công tác tuần 38/2015 của UBND phường Ngọc Lâm 20/09/2015
37/LCT-ĐU Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường Ngọc Lâm tuần 37/2015 14/09/2015
37/LCT-UBND Lịch công tác tuần 37/2015 của UBND phường Ngọc Lâm 12/09/2015
36/LCT-ĐU Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường Ngọc Lâm tuần 36/2015 05/09/2015
36/LCT-UBND Lịch công tác tuần 36/2015 của UBND phường Ngọc Lâm 05/09/2015
35/LCT-ĐU Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường Ngọc Lâm tuần 35/2015 29/08/2015
35/LCT-UBND Lịch công tác tuần 35/2015 của UBND phường Ngọc Lâm 29/08/2015
34/LCT-UBND Lịch công tác tuần 34/2015 UBND phường Ngọc Lâm 23/08/2015
34/LCT-ĐU Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường Ngọc Lâm tuần 34/2015 22/08/2015
33/LCT-ĐU Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường Ngọc Lâm tuần 33/2015 17/08/2015
33/LCT-UBND Lịch công tác tuần 33/2015 UBND phường Ngọc Lâm 17/08/2015
32/LCT-ĐU Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường Ngọc Lâm tuần 32/2015 09/08/2015
32/LCT-UBND Lịch công tác tuần 32/2015 của UBND phường Ngọc Lâm 09/08/2015
31/LCT-ĐU Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường Ngọc Lâm tuần 31/2015 01/08/2015
31/LCT-UBND Lịch công tác tuần 31/2015 UBND (Từ 03/08/2015 - 09/08/2015) 01/08/2015
30/LCT-ĐU Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường Ngọc Lâm tuần 31/2015 27/07/2015