Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
50/LCT-UBND Lịch công tác tuần 50/2015 của UBND phường Ngọc Lâm 12/12/2015
49-LT/ĐU Lịch công tác tuần 49 của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể phường Ngọc Lâm 07/12/2015
49/LCT-UBND Lịch công tác tuần 49/2015 của UBND phường Ngọc Lâm 05/12/2015
48-LT/ĐU Lịch công tác tuần 48 của ĐU, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể 30/11/2015
48/LCT-UBND Lịch công tác tuần 48/2015 của UBND phường Ngọc Lâm 28/11/2015
47-LT/ĐU Lịch công tác tuần 47 của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể CT-XH phường Ngọc Lâm 23/11/2015
47/LCT-UBND Lịch công tác tuân 47/2015 của UBND phường Ngọc Lâm 21/11/2015
46-LT/ĐU Lịch công tác tuần 46 của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các đoàn thể phường Ngọc Lầm 16/11/2015
46/LCT-UBND Lịch công tác tuần 46/2015 của UBND phường Ngọc Lâm 15/11/2015
LT 45 ĐU Lịch công tác tuần của Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ các đoàn thể phường Ngọc Lâm 09/11/2015
45/LCT-UBND Lịch công tác tuần 45/2015 của UBND phường Ngọc Lâm 07/11/2015
44-LT/ĐU Lịch công tác tuần 44 của Đảng ủy- HĐND - UBND - UBMTTQ các đoàn thể phường Ngọc Lâm 02/11/2015
44/LCT-UBND Lịch công tác tuần 44/2015 của UBND phường Ngọc Lâm 01/11/2015
43/LCT-ĐU Lịch công tác tuần 43/2015 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường Ngọc Lâm 26/10/2015
43/LCT-UBND Lịch công tác tuần 43/2015 của UBND phường Ngọc Lâm 24/10/2015
42-LT/ĐU Lịch công tác tuần 42 ĐU 19/10/2015
42/LCT-UBND Lịch công tác tuần 42/2015 của UBND phường Ngọc Lâm 17/10/2015
41/LCT-ĐU Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường Ngọc Lâm tuần 41/2015 12/10/2015
41/LCT-UBND Lịch công tác tuần 41/2015 của UBND phường Ngọc Lâm 11/10/2015
40/LCT-ĐU Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường Ngọc Lâm tuần 40/2015 05/10/2015