Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
18-LT/ĐU Lịch công tác tuần 18/2016 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường Ngọc Lâm 04/05/2016
18/LCT-UBND Lịch công tác tuần 18/2016 của UBND phường Ngọc Lâm 03/05/2016
17-LT/ĐU Lịch công tác tuần 17/2016 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường Ngọc Lâm 25/04/2016
17/LCT-UBND Lịch công tác tuần 17/2016 của UBND phường Ngọc Lâm 24/04/2016
16-LT/ĐU Lịch công tác tuần 16/2016 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể CT-XH phường Ngọc Lâm 19/04/2016
16/LCT-UBND Lịch công tác tuần 16/2016 của UBND phường Ngọc Lâm 18/04/2016
15-LT/ĐU Lịch công tác tuần 15/2016 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể CT-XH phường Ngọc Lâm 11/04/2016
15/LCT-UBND Lịch công tác tuần 15/2016 của UBND phường Ngọc Lâm 10/04/2016
14-LT/ĐU Lịch công tác tuần 14/2016 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường Ngọc Lâm 04/04/2016
14/LCT-UBND Lịch công tác tuần 14/2016 của UBND phường Ngọc Lâm 02/04/2016
13-LT/ĐU Lịch công tác tuần 13/2016 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể CT-XH phường Ngọc Lâm 28/03/2016
13/LCT-UBND Lịch công tác tuần 13/2016 của UBND phường Ngọc Lâm 26/03/2016
12/LTD Lịch trực, tiếp công dân tuần 12/2016 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 21/03/2016
12-LT/ĐU Lịch công tác tuần 12/2016 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường Ngọc Lâm 21/03/2016
12/LCT-UBND Lịch công tác tuần 12/2016 của UBND phường Ngọc Lâm 20/03/2016
11-LT/ĐU Lịch công tác tuần 11/2016 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể CT-XH phường Ngọc Lâm 14/03/2016
11/LCT-UBND Lịch công tác tuần 11/2016 của UBND phường Ngọc Lâm 13/03/2016
10-LT/ĐU Lịch công tác tuần 10/2016 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường Ngọc Lâm 07/03/2016
10/LCT-UBND Lịch công tác tuân 10/2016 của UBND phường Ngọc Lâm 05/03/2016
09-LT/ĐU Lịch công tác tuần 9/2016 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường Ngọc Lâm 29/02/2016