Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
38-LT/ĐU Lịch công tác tuần 38/2016 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể CT-XH phường Ngọc Lâm 19/09/2016
38/LCT-UBND Lịch công tác tuần 38/2016 của UBND phường Ngọc Lâm 18/09/2016
37-LT/ĐU Lịch công tác tuần 37/2016 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể CT - XH phường Ngọc Lâm 12/09/2016
37/LCT-UBND Lịch công tác tuần 37/2016 của UBND phường Ngọc Lâm 11/09/2016
36-LT/ĐU Lịch công tác tuần 36/2016 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể CT-XH phường Ngọc Lâm 05/09/2016
36/LCT-UBND Lịch công tác tuần 36/2016 của UBND phường Ngọc Lâm 04/09/2016
35-LT/ĐU Lịch công tác tuần 35/2016 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể CT-XH phường Ngọc Lâm 29/08/2016
35/LCT-UBND Lịch công tác tuần 35/2016 của UBND phường Ngọc Lâm 27/08/2016
34-LT/ĐU Lịch công tác tuần 34/2016 của Đảng ủy - HĐND - -UBND - UBMTTQ và các đoàn thể CT-XH phường Ngọc Lâm 22/08/2016
34/LCT-UBND Lịch công tác tuần 34/2016 của UBND phường Ngọc Lâm 22/08/2016
33-LT/ĐU Lịch công tác tuần 33/2016 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể CT-XH phường NGọc Lâm 15/08/2016
33/LCT-UBND Lịch công tác tuần 33/2016 của UBND phường Ngọc Lâm 14/08/2016
32-LT/ĐU Lịch công tác tuần 32/2016 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường Ngọc Lâm 08/08/2016
32/LCT-UBND Lịch công tác tuần 32/2016 của UBND phường Ngọc Lâm 07/08/2016
31 - LT/ĐU Lịch công tác tuần 31/2016 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể CT-XH phường Ngọc Lâm 01/08/2016
31/LCT-UBND Lịch công tác tuần 31/2016 của UBND phường Ngọc Lâm 30/07/2016
30-LT/ĐU Lịch công tác tuần 30/2016 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể CT-XH phường Ngọc Lâm 25/07/2016
30/LCT-UBND Lịch công tác tuần 30/2016 của UBND phường Ngọc Lâm 24/07/2016
29-LT/ĐU Lịch công tác tuần 29/2016 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể CT - XH phường Ngọc Lâm 18/07/2016
29/LCT-UBND Lịch công tác tuần 29/2016 của UBND phường Ngọc Lâm 16/07/2016