Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
18-LT/ĐU Lịch công tác tuần 18 của ĐU - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường Ngọc Lâm 02/05/2017
18/LCT-UBND Lịch công tác tuần 18/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 29/04/2017
17-LT/ĐU Lịch công tác tuần 17 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 24/04/2017
17/LCT-UBND Lịch công tác tuần 17/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 23/04/2017
16-LT/ĐU Lịch công tác tuần 16 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 17/04/2017
16/LCT-UBND Lịch công tác tuần 16/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 16/04/2017
15-LT/ĐU Lịch công tác tuần 15 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 10/04/2017
15/LCT-UBND Lịch công tác tuần 15/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 09/04/2017
14-LT/ĐU Lịch công tác tuần 14 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường Ngọc Lâm 03/04/2017
14/LCT-UBND Lịch công tác tuần 14/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 01/04/2017
13-TL/ĐU LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 CỦA ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND - MTTQ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG NGỌC LÂM 27/03/2017
13/LCT-UBND Lịch công tác tuần 13/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 26/03/2017
117/TB-UBND Về việc công khai hồ sơ cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền trên đất 21/03/2017
12-LT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 CỦA ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND - MTTQ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG NGỌC LÂM 20/03/2017
12/LCT-UBND Lịch công tác tuần 12/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 19/03/2017
11-LT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 CỦA ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND - MTTQ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG NGỌC LÂM 13/03/2017
10/LCT-UBND Lịch công tác tuần 10/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 06/03/2017
10-LT/ĐU Lịch công tác tuần 10/2017 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể CT-XH phường Ngọc Lâm 06/03/2017
09-LT/ĐU Lịch công tác tuần 09/2017 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể CT-XH phường Ngọc Lâm 27/02/2017
09/LCT-UBND Lịch công tác tuần 09/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 25/02/2017