Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 44-LT/ĐU Lịch công tác tuần 44 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường 30/10/2017
44/LCT-UBND Lịch công tác tuần 44/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 29/10/2017
Số 43-LT/ĐU Lịch công tác tuần 43 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTT và các đoàn thể phường 23/10/2017
43/LCT-UBND Lịch công tác tuần 43/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 22/10/2017
Số 42-LT/ĐU Lịch công tác tuần 42 của ĐU - HĐND - UBND - UBMTTQ phuongf và các đoàn thể 16/10/2017
42/LCT-UBND Lịch công tác tuần 42/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 16/10/2017
Số 41-LT/ĐU Lịch công tác tuần 41 của ĐU - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường 09/10/2017
41/LCT-UBND Lịch công tác tuần 41/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 08/10/2017
40/LCT-UBND Lịch công tác tuần 40/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 02/10/2017
40-LT/ĐU Lịch công tác tuần 40 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 02/10/2017
39/LCT-UBND Lịch công tác tuần 39/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 25/09/2017
39-LT/ĐU Lịch công tác tuần 39 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường 25/09/2017
Số 38-LT/ĐU Lịch công tác tuân f38 của ĐU - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường 18/09/2017
38/LCT-UBND Lịch công tác tuần 38/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 17/09/2017
Số 37/LT/ĐU Lịch công tác tuần 37 của ĐU - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường 11/09/2017
37/LCT-UBND Lịch công tác tuần 37/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 10/09/2017
Số 36-LT/ĐU Lịch công tác tuần 36 của ĐU - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường Ngọc Lâm 04/09/2017
36/LCT-UBND Lịch công tác tuần 36/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 04/09/2017
Số 35-LT/ĐU Lịch công tác tuần 35 của ĐU - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường 28/08/2017
35/LCT-UBND Lịch công tác tuần 35/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 27/08/2017